Bagi yang ingin mengamalkan silakan izin kepada admin melalui kolom komentar sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam pengamalan sebuah ilmu/amalan.
WARGA SAMUDERA DOA
Ijazah Ilmu Hikmah - Pengisian Khodam (Konjurasi) - Media Spiritual - Konsultasi - Ilmu Gaib - Indra Ke enam - Astral Wapon - Jasa pengobatan Alternatif dan pembersihan gaib.
Kontak 089690497604
wongalus.banten@gmail.com

Sunday, 13 January 2013

KISAH Sahabat: Tsabit bin Qais al-Anshari Radhiyallahu ‘anhu

“Tidak ada wasiat seseorang  di mana dia mewasiatkannya setelah dia wafat yang dilaksanakan selain wasiat Tsabit bin Qais”
Tsabit bin Qais al-Anshari, seorang pemuka Khazraj yang terpandang, salah seorang pembesar Yatsrib yang diperhitungkan keberadaannya oleh siapa saja.
Di samping itu dia berhati cerdik, responsif, lihai dalam bertutur kata dan bersuara keras. Jika dia berbicara maka dia mengalahkan lawan bicaranya, jika berkhutbah maka dia menyihir para pendengarnya.
Dia adalah satu di antara orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama di Yatsrib. Begitu dia menyimak ayat-ayat al-Qur’an yang penuh hikmah yang dilantunkan oleh seorang da’i Makkah Mush’ab bin Umair dengan suaranya yang syahdu dan tekanannya yang merdu, al-Qur’an langsung menawan pendengaran hatinya dengan pengaruhnya yang indah, menguasai nuraninya dengan keterangannya yang mengagumkan dan memenuhi akalnya dengan petunjuk dan syariatnya. Allah Ta’ala melapangkan dadanya kepada Islam, meninggikan kedudukannya dan mengangkat namanya dengan bergabung di bawah panji Nabi Islam.
Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah sebagai muhajir, Tsabit bin Qais menyambut beliau bersama sekelompok orang dari para petinggi kaumnya dengan hangat, menerima beliau dan shahabat beliau ash-Shiddiq dengan penuh kemuliaannya. Tsabit mengucapkan khutbah di depan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan sebuah khutbah di mana dia mengawalinya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Ta’ala serta shalawat kepada Nabi-Nya.
Dia menutup khutbahnya dengan, “Kami berjanji kepadamu ya Rasulullah, akan melindungimu seperti kami melindungimu diri kami, anak-anak kami dan istri-istri kami dari setiap marabahaya yang akan menimpa. Lalu apa yang kami dapatkan sebagai balasannya?”
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab. “Surga. ”
Begitu kata surga menyentuh telinga mereka, wajah-wajah mereka mengisyaratkan kegembiraan dan rat muka mereka memperlihatkan keceriaan, mereka berkata, “Kami rela ya Rasulullah. Kami rela ya Rasulullah.”
Sejak hari itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan Tsabit bin Qais sebagai juru bicara beliau sebagaimana Hassan bin Tsabit adalah penyair beliau.
Jika para delegasi datang kepada Rasulullah untuk membanggakan diri atau berdialog dengan lisan yang fasih dan lantunan kata yang merdu mendayu, baik para khatib maupun para penyairnya, maka Tsabit bin Qais maju ke depan untuk menjawab para khatib mereka, sedangkan Hassan bin Tsabit meladeni para penyairnya.
Tsabit adalah seorang laki-laki mukmin dengan iman yang dalam, bertakwa dengan ketakwaan yang bersih, sangat takut kepada Rabbnya, sangat berhati-hati dari segala perkara yang membuat Allah subhanahu wa ta’ala marah.
Suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatnya sangat bersedih dan berduka, kedua lututnya gemetar karena khawatir dan takut, lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam  bertanya kepadanya, ‘Ada apa denganmu wahai Abu Muhammad?”
Dia menjawab, ‘Aku takut telah berbuat celaka ya Rasulullah.” Nabi bertanya, “Mengapa?”
Dia menjawab. ‘Allah telah melarang kami berharap dipuji dengan sesuatu yang tidak kami lakukan, sementara aku adalah orang yang suka pujian. Allah melarang kami bersikap sombong sedangkan aku adalah orang yang mengagumi diriku.”
Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berusaha menenangkan kecemasannya, sampai beliau bersabda kepadanya, “Wahai Tsabit, apakah kamu tidak rela hidup dalam keadaan terpuji, mati sebagai syahid dan masuk surga?”
Wajah Tsabit berbinar dengan berita gembira tersebut, dia berkata, “Ya wahai Rasulullah. Ya wahai Rasulullah.”
Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Itu milikmu.”
Manakala firman Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah-janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.” (QS. A]-Hujurat:2) diturunkan, sejak saat itu Tsabit bin Qais menjauh dari majelis-majelis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sekalipun dia sangat menyintainya dan sangat berkeinginan untuk mendatanginya, Tsabit diam di rumahnya dan tidak pernah meninggalkannya kecuali hanya untuk shalat berjamaah. Rasulullah pun mencari-cari Tsabit, beliau bertanya, “Siapa yang hadir membawa beritanya kepadaku?”
Maka seorang laki-laki Anshar berkata, “Aku ya Rasulullah.”
Laki-laki Anshar ini pergi ke rumahnya, dia melihat Tsabit dalam keadaan berduka dan bersedih, kepalanya tertunduk, laki-laki Anshar ini bertanya, “Mengapa dengan dirimu wahai Abu Muhammad?”
Tsabit menjawab, “Buruk.” Dia bertanya, “Apa itu?”
Tsabit menjelaskan, “Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa aku bersuara tinggi, tidak jarang suaraku mengalahkan tingginya suara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sementara ayat al-Qur’an telah turun seperti yang telah kamu ketahui, aku tidak menyangka sama sekali bahwa amalku telah batal dan aku akan menjadi penghuni neraka.”
Laki-laki Anshar ini pun pamit dan menyampaikan jawaban Tsabit kepada Rasulullah. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Pergilah kepadanya dan katakan, ‘Kamu bukan penghuni neraka sebaliknya kamu adalah penduduk surga’.”
Sebuah berita gembira besar untuk Tsabit di mana dia mengharapkan kebaikannya sepanjang hayatnya.
Tsabit bin Qais ikut dalam seluruh peperangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selain Badar, dia menerjunkan dirinya di dalam ombak peperangan demi mencari syahadah yang telah diberitakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepadanya. Sesekali dia belum mendapatkannya namun syahadah itu tidak berada jauh darinya, hanya berjarak dua busur atau lebih dekat lagi.
Hingga tiba saatnya terjadi perang melawan orang-orang murtad antara kaum muslimin melawan Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar ash-Shiddiq. Saat itu Tsabit adalah panglima pasukan Anshar sedangkan Salim maula Abu Hudzaifah adalah panglima orang-orang Muhajirin, sementara panglima yang membawahi orang-orang Muhajirin, Anshar dan orang-orang Arab pedalaman adalah Khalid bin al-Walid.
Di setiap medan laga dalam perang ini terlihat keunggulan pasukan Musailamah al-Kadzdzab atas pasukan kaum muslimin, sehingga mereka mampu menembus markas Khalid bin al-Walid dan hampir saja membunuh istrinya Ummu Tamim, mereka berhasil memotong tali-tali pengikat tenda markas dan memporak-porandakannya.
Saat itu Tsabit bin Qais melihat kelemahan kaum muslimin yang membuat hatinya bersedih dan teriris, dia mendengar mereka satu sama lain saling melemahkan dan ini membuat dadanya sempit dan berduka.
Orang-orang kota menuduh orang-orang pedalaman sebagai pengecut, sementara orang-orang pedalaman menuduh orang-orang kota tidak becus berperang dan tidak tahu memegang senjata.
Pada saat itu Tsabit bersiap-siap untuk mati, dia mengambil kain kafannya, dia berdiri di depan khalayak dan berkata, “Wahai kaum muslimin, tidak seperti ini kami berperang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sangat buruk, karena kalian membiarkan musuh kalian berani melakukan apa yang mereka lakukan terhadap kalian. Sangat buruk, karena kalian membiasakan diri kalian dengan bersikap pengecut di depan musuh kalian.”
Lalu Tsabit mengangkat kedua tangannya ke atas dan berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepadaMu dari apa yang dilakukan oleh mereka, -Yakni Musailamah dan pasukannya- dan aku juga berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka.” Yakni kaum muslimin.
Kemudian dia merangsek maju layaknya seekor singa yang terluka, bahu membahu bersama para shahabat yang mulia lainnya, Al-Barra bin Malik al-Anshari, Zaid bin al-Khatthab saudara Amirul Mukminin Umar bin al Khatthab, Salim maula Abu Hudzaifah dan orang-orang mukmin angkatan pertama lainnya.
Tsabit menunjukkan kepahlawanannya dengan gagah berani, hal ini menumbuhkan semangat tempur di hati kaum muslimin dan menyumbat dada orang-orang musyrikin dengan kecemasan dan ketakutan.
Tsabit terus berperang di segala arah, dia menebaskan senjatanya hingga luka-luka menghentikan aksinya yang patriotik.
Dia tersungkur di medan peperangan dengan sangat tenang sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuknya berupa gugur sebagai syahid yang sebelumnya telah diberitakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Gugur sebagai syahid dengan dada tenteram karena Allah Ta’ala mewujudkan kemenangan besar bagi kaum muslimin.
Dalam perang ini Tsabit memakai baju besi yang berharga, lalu seorang laki-laki dari kaum muslimin melewati jasadnya kemudian melepaskan baju besi tersebut dari tubuhnya dan ia mengambil baju besi tersebut untuk dirinya.
Di malam kedua dari gugurnya Tsabit, seorang laki-laki dari kaum muslimin bermimpi bertemu dengannya.
Tsabit berkata kepada laki-laki itu, ‘Aku adalah Tsabit bin Qais, apakah kamu mengenalku?”
Dia menjawab, “Ya.”
Tsabit berkata, ‘Aku berwasiat kepadamu, jangan berkata bahwa ini adalah mimpi agar kamu tidak menyia-nyiakannya. Ketika aku terbunuh kemarin, seorang laki-laki dari kaum muslimin yang ciri-cirinya seperti ini melewatiku, dia mengambil baju perangku dan membawanya ke tendanya yang terletak di paling ujung dari markas kaum muslimin dari arah ini. Dia meletakkannya di bawah sebuah bejana lalu menutupinya dengan pelana. Datanglah kepada Khalid bin al-Walid, katakan kepadanya agar dia mengutus seseorang untuk mengambil baju besi itu karena ia masih berada di tempatnya. Aku mewasiatkan kepadamu dengan wasiat yang lain, jangan berkata bahwa ini adalah mimpi agar kamu tidak menyia-nyiakannya. Katakan kepada Khalid, Jika engkau pulang kepada Khalifah Rasulullah
di Madinah maka katakan kepadanya. ‘Sesungguhnya Tsabit memikul hutang sekian dan sekian dan bahwa fulan dan fulan dari hamba sahayaku merdeka. Hendaknya dia membayar hutangku dan membebaskan hamba sahayaku.”
Laki-laki yang bermimpi itu terjaga, dia menemui Khalid bin al-Walid, dia menyampaikan mimpinya. Maka Khalid mengutus seseorang untuk mengambil baju besi Tsabit dari tangan orang yang mengambil baju besi tersebut di tempatnya. Kemudian seorang laki-laki utusan Khalid kembali dengan menenteng baju besi tersebut.
Ketika Khalid pulang ke Madinah, dia menyampaikan berita dan wasiat Tsabit bin Qais kepada ash-Shiddiq, lantas ash-Shiddiq melaksanakan wasiatnya.
Tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya bahwa wasiat seseorang dilaksanakan sesudah kematian orang tersebut selainnya.
Semoga Allah Ta’ala meridhai Tsabit dan menempatkannya di Illiyin tertinggi.
Foot Note:
Untuk menambah wawasan tentang Tsabit bin Qais al-Anshari silahkan merujuk:
Al-Ishabah (I/195) atau (at-Tarjamah) 904; Al-Isti’ab dengan catatan kaki al-Ishabah (I/192); Tahzhib at-Thahzhib (II/12); Fathul Bari (VI/405); Tarikh al Islam, adz Dzahabi (I/371); Hayah ash Shahabah, lihat daftar isi di juz empat; al Bayan wa at Tabyin (I/201, 359); Sirah Ibnu Hisyam (II/152, III/318 dan IV/207); ash-Shiddiq, Husain Haekal (160); Usudul Ghabah (I/275) atau (at Tarjamah) (569).
Sumber: Buku ”Mereka Adalah Para Shahabat, Dr.Abdurrahman Ra’fat Basya, Penerbit at-Tibyan, Hal.13-18

AGAR JALAN HIDUP KITA LURUS MENUJU LANGIT

 http://wongalus.wordpress.com/2013/01/13/agar-jalan-hidup-kita-lurus-menuju-langit/

Ingin jadi penduduk dunia sekaligus penduduk langit yang surgawi? Nah kita harus mengenal tarekat. Tarekat artinya jalan. Hakekatnya ya jalan hidup kita masing-masing. Kemana jalan hidup kita? Kemana lagi kalau tidak menuju pada Allah SWT. Jadi dunia seisinya merupakan tempat persinggahan sementara di keabadian langit akhirat. Orang Jawa bilang “Mati Sakjroning Urip” alias “mati sebelum mati”,  hidup abadi di dalam hidup yang fana.
Berikut doa yang bagus agar hidup kita diluruskan menjadi HIDUP YANG IDEAL SEBAGAIMANA HIDUP PARA KEKASIH ALLAH SWT yang punya “KTP” penduduk dunia sekaligus penduduk langit yang surgawi. Bisa dibaca kapan saja, dimana saja dalam kondisi apa saja. Terserah jumlahnya berapa, asal ikhlas. Tentu tidak hanya berdoa namun juga PERILAKU SEHARI-HARI YANG MENCERMINKAN DOA itu…
Tata lakunya baca dulu sholawat tarekat berikut ini:
===Allohumma sholli wa sallim ‘alaa Sayyidina Muhammadin wa ’alaa aalihi wa shahbihi ’ajmain ====
Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad dan para keluarga serta sahabatnya semua.
Lanjutkan dengan doa-doa di bawah ini:
====Allohummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-Awliyaa-i wal mukhlishin===
Yaa Allah berilah kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para Awliya-Kekasih Allah dan orang-orang yang ikhlas
===== Allohummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa su’adaa-i wal fa’iziin====
Yaa Allah berilah kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para pejuang dan orang-orang yang mendapat kemenangan-Nya
==== Allohummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-anbiya’i wal mursaliin===
Yaa Allah berilah kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para Nabi dan para Rasul
====Allohummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa syuhada-i wa mujahidiin ====
Yaa Allah berilah kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para Syuhada dan Orang-orang yang berjuang di jalan-Nya
==== Allohummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa min Allahi rabbil ’alamiin====
Yaa Allah berilah kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) dari Allah Tuhan Alam Semesta.
==== Allahommahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa min ruuhi Jibriil maatiin====
Yaa Allah berilah kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya)dari ar-Ruh Jibril yang diamanati
====Allohummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-khulafaa-i war rasyidin====
Yaa Allah berilah kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para pemimpin pilihan terpilih dan mendapat petunjuk bimbingan
===Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-ulamaa-i wal ’amiliin====
Yaa Allah berilah kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para ulama dan orang-orang yang beramal atas ilmunya.
====Allohummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-atqiyaa-i wash-shalihiin====
Yaa Allah berilah kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para orang selalu mensucikan hatinya dan orang-orang yang sholeh.
@ wongalus,2013

TRAWANGAN DAN ROGO SUKMO


SUMBER: http://wongalus.wordpress.com/2010/06/18/trawangan-dan-rogo-sukmo
Satria kelana
satria_kelana@hushmail.me

1.sholat hajat 2 raka’at<raka’at I bc ayat kursy 3x & roka’at ke II bc al insiroh 3x>

2.istighfar 1000x

3.al-fatihah 7x

4.al-ikhlash ,al-falaq ,an-nas masing” 3x

5.istighfar lagi 100x

6.bc ayat kursy 7x

7.~niat trawangan :”Ya Allah ya Rohman ya Rohim hamba mhon agr mata ghoib hamba dibuka agar hamba dpt meliht alam ghoib semata2 utk melihat kebesanMu ya Allah” ~niat rogosukmo :”Ya Allah Ya Bathin ya Wakhid hamba mhon izin & ridloMu agar hamba bisa melepas ruh idofi utk masuk alam ghoib semata2 utk melihat kbesaranMu ya Allah”

8.bc AMALAN INTI <hrs hafal> sbb : ~basmalah & syahadat ,masing” 1x ~sholawat nabi 3x ~hawqolah 1x ~ya saidi ya rosulullah 1x ~ya habib Allah 1x ~ya basir 3x ~lailahailallah ,sbyk2ny sampai tercapai niat.

Ket.tata cara : ~utk trawangan : usahakan amalan inti dikonsenkan di antara 2 alis mata utk mmbuka mata goib anda ,bila ad fenomena siluit ,TERUSKAN! Bila ad nuansa MERAH ,BERHENTI sjenak lalu bru anda teruskan. ~rogosukmo : saat bc amalan inti ,anda akan merasakn hembusan angin ato sesuatu getaran menjalar dr arah kaki ktubuh anda ,JANGAN TAKUT! Ini adl proses plepasan ruh idofi ,trus bc lailahailallah dlm hati sampai anda benar2 masuk ke alam ghoib ,jika sudah masuk ,berlakulah yg baik ,jgn takabur dan smena” ,utk kembali bc niat :ya Allah hmba mhon izinMu agr idofi hamba kembali ketubuh hamba ,amin. Maturnuwun katur ki wongalus ,dan poro sdulur” tercinta yg mau mengamalkan ,kawulo sumangga’aken. @@@
ILMU TERAWANGAN..

Ki nur jati

Jaelanifernando@yahoo.co.id

Semoga ilmu terawangan ini bermampaat buat buat kita semua dengan mengharap ridho Alloh dan syafaat Rosululloh SAW saya akan mengijazahkan ilmu terawangan ini kepada wong alus para sepuh dan sadulur semua.ini amalannya.YAA KHOBIRU 813x…ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN SHOLAATAN QUTHLI’ANAA BIHAA MAQOOSIDAL QULUUBI WA TUKSYIFANAA BIHAA SIRROL GUYUUBI WA ‘ALA ALIHI WA SOHBIHI ATIBBA-IL QULUUBI WA BAARIK WA SALLIM 41x.tata cara puasa mutih selama 7 hari.amalan dibaca setiap sholat fardhu dan sholat hajat diwaktu malam.cara menggunakannya baca alfatihah 1x.yaa khobir 11x.sholawat jawahirul ghoib 7x… @@@@

Diriwayatkan oleh imam ahmad al buuni”barang siap yang senantiasa membaca asma NURONIYYAH setiap hari 7 x,maka Alloh qobulkan tiap doanya dan dibukakan baginya Ilm-ilmu Ghaib dan ditaatkan baginya seluruh makhluk Alloh inilah asma’ Nuroniyyah.:AMSONIHIN ARHAMIN SALATISYN YALARIHIN SAHLALIHIN ANAA SALIIMIN SALAMIN BAHROSININ BAHABIHAYHIN AYRONIHIN ‘ABRONAYHIN ASLAMININ INMASININ KANHAHIIHIN QOSRONIHIN ‘ALANIHIN SULTHONIHIN ‘AMSONIYYAH YISRONIYYAH QOHRONIYYAH NAHRONIYYAH AHLANIYYAH YAQSONIYYAH ‘ARNANIYYAH ROMANISIN AHROMISIN A’LA KALMASIN MUTO’IN AMIN KAF HA YA ‘AIN SHOD TOHA TO SIN MIM TO SIN YA SIN ALIF LAM MIM RO ALIF LAM RO HA MIM HA MIM ‘AIN QOF QOF WAL QUR ANIL MAJID SHOD WAL QUR ANI DZIDZ DZIKRI WAT TUURI WA KITABIN MASTURIN NUN WAL QOLAMI WA MA YASTURUN… @@@

AMALAN MENGAMBIL BENDA BERTUAH

SUMBER:http://wongalus.wordpress.com/category/amalan-mengambil-benda-bertuah/

Kemampuan raga sukma bisa digunakan untuk mengambil, menarik dan menyedot benda bertuah.
Caranya sebagai berikut: Datangi tempat yang dianggap ada benda bertuahnya dan lakukan raga sukma dengan duduk bersila atau berbaring. Saat raga sukma, lakukan tes mengambil/menyedot benda-benda bertuah dengan cara :
 Jalankan ruh Anda berjalan ke tempat yang dirasa ada benda bertuahnya. Perasaan kita saat meraga sukma sangat tajam. Pengalaman saya, saat berjalan itu kemudian saya berhenti di sebuah kuburan terdekat. Selanjutnya, buka kedua telapak tangan dan baca kalimat ini: LA HAULA WALA QUWWATA ILA BILLAH berkali-kali dengan emosi agar benda bertuah itu segera datang ke diri kita seperti kita memanggil teman. Tunggu sesaat. Maka benda bertuah akan menempel ke tangan kita atas ijin Allah SWT.
  Saat saya berada di luar kuburan saya memanggil benda bertuah ini, yang datang adalah sebuah maesan (nisan) tua yang keramat. Maesan yang terbuat dari kayu tua ini sudah berusia ratusan tahun dan bisa digunakan untuk memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus kapanpun saya minta. Maesan itu melayang mendekat kita perlahan lalu menempel seperti magnet di telapak tangan sehingga bisa saya pegang. Saat bacaan saya hentikan, maesan itu kemudian tidak bergerak lagi.
 Kemudian bangunlah, maka benda bertuah itu sudah ada di dekat kita berbaring. (Bila benda bertuah itu tidak ada di dekat kita, berarti pada saat meraga sukma benda bertuah yang dicurigai ada di satu tempat tersebut memang tidak ditemukan). Silahkan diuji. Amalan ini sudah saya buktikan dan ternyata hasilnya luar biasa. Mudah bukan? Jadi sekarang, Anda tidak perlu kagum/heran pada mereka yang diangap memiliki kemampuan paranormal dan bisa mengambil atau menyedot benda bertuah  sebab Anda sendiri sekarang memiliki kemampuan itu. Ya, kita semua manusia normal yang atas perkenaan Allah SWT memang telah diberi kemampuan-kemampuan supranatural seperti ini.
 @wongalus,2010

AMALAN REZEKI LANCAR DAN HUTANG LUNAS

Ijazah doa dari Abah Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya dan Abu Sayid Muhammad bin Alwy al-Maliki
Doa ini dibaca setiap sehabis sholat 5 waktu, sebanyak tiga kali agar lebih segera terkabul. Ini doanya:
ALLAHUMMA INNI A’UDZUBIKA MINAL HAMMI WAL HAZAN, WA A’UDZUBIKA MINAL ‘AJZI WAL KASALI, WA A’UDZUBIKA MINAL JUBNI WAL BUKHLI, WA A’UDZUBIKA MIN GHLABATID DAYNI WA QAHRIR RIJAAL.
Artinya:
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kedukaan, aku berlindung kepada-Mu dari lemah dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari takut (miskin) dan kikir, aku berlindung kepada-Mu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang.

Lanjutkan dengan wirid setiap usai sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardhu subuh….
SUBHANALLAH WA BIHAMDI, SUBHANALLAH AL-AZHIM, ASTAGFIRULLAH 100X
Artinya:
Maha Suci Allah dengan segala puji-Nya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung, aku memohon ampunan-Mu

Pegang dada sebelah kiri (jantung) dengan tangan kanan sambil membaca
YAA FATTAH YAA RAZZAQ 70X

Artinya: Yang Maha Pembuka, Yang Maha Pemberi Rezeki
Ijazah selesai terima kasih.

ASMA SUNGE RAJE VERSI BAGDAD

 http://wongalus.wordpress.com/category/asma-sunge-raje-versi-bagdad

KI NUR JATI

Salam takjim buat ki alus para pini sepuh dan sadulur kabeh. Saya ijazahkan Asma Sunge Raje versi bagdad secara sempurna:

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM.

INNA QUWWATIH FATAHAL MULKA FATAHAL MULKI.

dibaca 1000x selama 7hari.Kasiatnya multifungsi sama seperti ASR bisa melumpuhkan 1000 orang kampung kalo sudah sempurna. Tawasul sama seperti asr. dan cara menggunakan juga sama seperti ASR.

Untuk penajam baca Asmaoya 7x tahan napas tiap sholat Fardu atau tiap malam 100x sering jikir makin kuat energi. Untuk mengetahui menyatu atau tidak sebaik jikir dikamar gelap dan baca ayat kursyi 7x untuk menetralkan kamar supaya tidak retak karena energi yg panas sekali dan selama anda jikir anda melihat kilatan cahaya ditubuh anda sudah menyatu. Makin sering dizikir makin kuat energi asmanya. @@@

buat para sepuh dan sadulur semua.ini ada tip dari saya tentang kasiat ASR BAGDAD untuk obat untuk menambah kekuatan pria ambil sebotol madu lalu sholat hajat terus bertawasul dan baca asmanya tidak boleh dari 200x. @@@


MEMIKAT WANITA SUPAYA JATUH CINTA DAN SAYANG SEUMUR HIDUP

Cara untuk memikat wanita supaya jatuh cinta dan sayang seumur hidup dengan membaca doa nurbuwat 100x tiap malam selama 7 hari saat membacanya bayangkan wajahnya sampai terlihat di mata hati kita.kalo jelas gambaran wajahnya itu tandanya target sudah kena.kalo gambaran wajahnya tidak jelas target masih diselimuti pager gaib jadi tidak kena. @@@

AJI PANCASONA

Rahwana adalah tokoh antagonis simbol kejahatan musuh Sri Rama, penjelmaan Dewa Wisnu simbol kebaikan. Ia Raja Alengka yang berjenis raksasa yang digambarkan memiliki sepuluh kepala, menunjukkan bahwa ia memiliki banyak pengetahuan duniai serta kebijaksanaan. Karena punya sepuluh kepala ia diberi nama “Dasamukha” (bermuka sepuluh), “Dasagriva” (berleher sepuluh) dan “Dasakanta” (berkerongkongan sepuluh). Ia juga memiliki dua puluh tangan, menunjukkan kesombongan dan kemauan yang tak terbatas.
Dalam sastra Hindu Ramayana, dipaparkan Ibu Rahwana bernama Kaikesi, seorang puteri Raja Detya bernama Sumali. Sumali memperoleh anugerah dari Brahma sehingga ia mampu menaklukkan para raja dunia. Sumali berpesan kepada kaikesi agar ia menikah dengan orang yang istimewa di dunia. Di antara para resi, kaikesi memilih Wisrawa sebagai pasangannya. Wisrawa memperingati kaikesi bahwa bercinta di waktu yang tak tepat akan membuat anak mereka menjadi jahat, namun kaikesi menerimanya meskipun diperingatkan demikian. Akhirnya, Rahwana lahir dengan kepribadian setengah brahmana, setengah rakshasa. Saat lahir, Rahwana diberi nama “Dasanana” atau “Dasagriwa”, dan memiliki sepuluh kepala. Beberapa alasan menjelaskan bahwa sepuluh kepala tersebut adalah pantulan dari permata pada kalung yang diberikan ayahnya sewaktu lahir, atau ada yang menjelaskan bahwa sepuluh kepala tersebut adalah simbol bahwa Rahwana memiliki kekuatan sepuluh tokoh tertentu.
Saat masih muda, suatu ketika Rahwana bertapa memuja Dewa Brahma selama bertahun-tahun. Karena berkenan dengan pemujaannya, brahma muncul dan mempersilakan Rahwana mengajukan permohonan. Mendapat kesempatan tersebut, Rahwana memohon agar ia hidup abadi, namun permohonan tersebut ditolak oleh Brahma. Sebagai gantinya, Rahwana memohon agar ia kebal terhadap segala serangan dan selalu unggul di antara para dewa, makhluk surgawi, rakshasa, detya, danawa, segala naga dan makhluk buas. Karena menganggap remeh manusia, ia tidak memohon agar unggul terhadap mereka. Mendengar permohonan tersebut, Brahma mengabulkannya, dan menambahkan kepandaian menggunakan senjata dewa dan ilmu sihir.
Dengan kekuatan yang diperolehnya, Rahwana melakukan penyerangan untuk menaklukkan ras manusia, makhluk jahat (asura – rakshasa – detya – danawa), dan makhluk surgawi. Setelah menaklukkan Patala (dunia bawah tanah), ia mengangkat Ahirawan sebagai raja. Rahwana sendiri menguasai ras asura di tiga dunia. Karena tidak mampu mengalahkan Wangsa Niwatakawaca dan Kalakeya, ia menjalin persahabatan dengan mereka. Setelah menaklukkan para raja dunia, ia mengadakan upacara yang layak dan dirinya diangkat sebagai Maharaja. Oleh karena Kubera telah menghina tindakan Rahwana yang kejam dan tamak, Rahwana mengerahkan pasukannya menyerbu kediaman para dewa, dan menaklukkan banyak dewa. Lalu ia mencari Kubera dan menyiksanya secara khusus.
Dengan kekuatannya, ia menaklukkan banyak dewa, makhluk surgawi, dan bangsa naga. Selain terkenal sebagai penakluk tiga dunia, Rahwana juga terkenal akan petualangannya menaklukkan para wanita. Rahwana memiliki banyak istri, yang paling terkenal adalah Mandodari, putera Mayasura dengan seorang bidadari bernama Hema. Ramayana mendeskripsikan bahwa istana Rahwana dipenuhi oleh para wanita cantik yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Dalam Ramayana juga dideskripsikan bahwa di Alengka, semua wanita merasa beruntung apabila Rahwana menikahinya. Dua legenda terkenal menceritakan kisah pertemuan Rahwana dengan wanita istimewa. Wanita istimewa pertama adalah Wedawati, seorang pertapa wanita.
Wedawati mengadakan pemujaan ke hadapan Wisnu agar ia diterima menjadi istrinya. Ketika Rahwana melihat kecantikan Wedawati, hatinya terpikat dan ingin menikahinya. Ia meminta Wedawati untuk menghentikan pemujaannya dan ia merayu Wedawati agar bersedia untuk menikahinya. Karena Wedawati menolak, Rahwana mencoba untuk melarikannya. Kemudian Wedawati bersumpah bahwa ia akan lahir kembali sebagai penyebab kematian Rahwana. Setelah berkata demikian, Wedawati membuat api unggun dan menceburkan diri ke dalamnya. Bertahun-tahun kemudian ia bereinkarnasi sebagai Sita, yang diculik oleh Rahwana sehingga Rama turun tangan dan membunuh Rahwana.
Tindakan Rahwana mengundang kemarahan Rama. Dengan bantuan dari raja wanara bernama Sugriwa, Rama menggempur Alengka. Untuk mengantisipasi serangan Rama, Rahwana mengirimkan pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh raksasa-raksasa kuat. Serangan pertama dilakukan oleh Hanoman pada saat ia datang ke Alengka sebagai mata-mata untuk menemui Sita. Dalam pertempuran tersebut, putera Rahwana yang bernama Aksayakumara gugur. Dalam pertempuran selanjutnya, para menteri dan kerabat Rahwana gugur satu persatu, termasuk Indrajit putera Rahwana dan Kumbakarna adik Rahwana.
Pada hari pertempuran terakhir, Rahwana maju ke medan perang sendirian dengan menaiki kereta kencana yang ditarik delapan ekor kuda terpilih. Ketika ia keluar dari Alengka, langit menjadi gelap oleh gerhana matahari yang tak terduga. Beberapa orang berkata bahwa itu merupakan pertanda buruk bagi Rahwana yang tidak menghiraukannya sama sekali. Pertempuran terakhir antara Rama dengan Rahwana berlangsung dengan sengit. Pada pertempuran itu, Rama menaiki kereta Indra dari sorga, yang dikemudikan oleh Matali. Setiap Rama mengirimkan senjatanya untuk menghancurkan Rahwana, raksasa tersebut selalu dapat bangkit kembali sehingga membuat Rama kewalahan.
Untuk mengakhiri riwayat Rahwana, Rama menggunakan senjata Brahmastra yang tidak biasa. Senjata tersebut menembus dada Rahwana dan merenggut nyawanya seketika. Dalam mitologi Ramayana, diceriterakan bahwa Rahwana tidak mampu dibunuh meski badannya dihancurkan sekalipun, sebab ia menguasai ajian Rawarontek serta Pancasona. Untuk mengakhiri riwayat Rahwana, Rama menggunakan senjata sakti yang dapat berbicara bernama Kyai Dangu. Senjata tersebut mengikuti kemana pun Rahwana pergi untuk menyayat kulitnya. Setelah Rahwana tersiksa oleh serangan Kyai Dangu, ia memutuskan untuk bersembunyi di antara dua gunung kembar. Saat ia bersembunyi, perlahan-lahan kedua gunung itu menghimpit badan Rahwana sehingga raja raksasa itu tidak berkutik.
Menurut cerita, kedua gunung tersebut adalah kepala dari Sondara dan Sondari, yaitu putera kembar Rahwana yang dibunuh untuk mengelabui Sita. Demikian sedikit kisah kesaktian Rahwana. Sebagaimana ajian lainnya yang sudah mengalami modifikasi dari era Hindu ke era Islam, ajian pancasona juga mendapat sentuhan nafas Islam.
Syarat lakunya: Puasa sunnah Senin dan Kamis selama 7 bulan. Setelah selesai 3 hari berikutnya dilanjutkan puasa sunnah 40 hari. Malam terakhirnya hari ke 41-nya patigeni sehari semalam (tidak makan, tidak tidur) dalam keadaan suci dari hadats besar dan kecil. Selama puasa setiap selesai sholat fardhu ajian dibaca 21 kali. Malamnya melakukan sholat sunat hajat, memohon ajian ini. Setelah selesai ajiannya dibaca sebanyak 75 kali. Sebelum mengerjakan sholat sunat hajat diwajibkan mandi keramas yang airnya sudah diberi mantra keramas 21 kali. Setelah selesai mengerjakan puasa, setiap hari sehabis sholat mantranya dibaca 3 kali. Mantranya sebagai berikut:
“BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM, NIYAT INGSUN AMATEK AJIKU AJI PANCASONA, ANA WIYAT JRONING BUMI, SURYA MURUB ING BANTALA, BUMI SAP PITU, ANELAHI SABUWANA, RAHINA TAN KENA WENGI, URIP TAN KENANING PATI, INGSUN PANGAWAK JAGAD, MATI ORA MATI, TLINCENG GENI TANPA KUKUS, CENG, CLELENG 2X KASANGGA IBU PERTIWI, TANGKI DEWE, URIP DEWE ANING JAGAD, MUSTIKA LANANGING, JAYA, HEM, AKU SI PANCASONA, RATUNE NYAWA SAKALIR.
@wongalus,2010

GENEALOGI PARA RAJA JIN DAN PENGUASA LELEMBUT SEJAGAD

SUMBERNYA ALLAH SWT

Assalamualaikum wr wb. Asal mula segala yang ada ini adalah DZAT ALLAH SWT. Allah SWT disebut dengan banyak sebutan. Sesuai dengan siapa yang menyebutnya, bangsa apa dia, apa agamanya, bahasa dan suku apa yang digunakannya. Bagi kita yang beragama Islam, tentu menyebut Yang Maha Satu itu dengan sebutan Allah SWT.
Semua yang ada ini menuju ke satu titik fokus yaitu YANG MAHA ADA. Keberadaan-NYA, mutlak dan semua yang ada bergantung pada-NYA. Adanya hal yang lain selain diri-NYA itu sesungguhnya adalah pinjaman dari ada-NYA.
Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk pertama di muka bumi ini sesuai dengan kehendak-NYA. Ada alam semesta yang terdiri dari panet, bintang, galaksi pertama, ada manusia pertama, ada jin pertama, ada binatang pertama, dan seterusnya. Teori big bang mengatakan semua yang ada ini diciptakan dari satu titik kecil yang kemudian meledak menjadi pergelaran alam semesta yang begitu menakjubkan. Kok bisa?
Dasar dari keberadaan sesuatu yang terlihat nyata adalah yang tidak terlihat mata. Sebutir atom tidak akan bisa dilihat dengan mata telanjang padahal butiran atom yang berkumpul kemudian menjadi benda baik padat, cair maupun gas yang bisa terlihat dan bisa dipegang. Begitu seterusnya sehingga kita kemudian paham bahwa yang gaib itu sesungguhnya yang sejatinya ada bahkan menjadi dasar bagi adanya yang nyata.
Maka, kegaiban itu pun bertingkat. Hingga kita kemudian mengenal wacana tentang ruh yang menjadi dasar semua yang nyata. Apa sesungguhnya ruh itu? Perlu digarisbawahi bahwa ruh itu bukanlah akal pikiran. Ruh lepas dari dimensi jasad manusia namun menjadi sumber kekuatan dan energi dari manusia.
@Copy right by wongalus,2011

Dari mana asalnya ruh? Asal dari ruh yaitu dari-NYA. Bahkan ruh adalah sebagian dari DZAT Allah SWT. Maka jangan meremehkan manusia karena di dalam ruh manusia terkandung Dzat dan sifat-sifat Allah SWT.
“Maka apabila Aku sempurnakan dia dan AKU TIUPKAN PADANYA RUH DARI KU, hendaklah kamu tunduk sujud akan dia” (AL-HIJR: 29)
“Lalu Ia sempurnakan kejadiannya, Ia tiupkan pada sebagian dari Ruh-Nya dan Ia jadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan hati tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.” AS-SAJ’DAH: 9
Ruh adalah zat yang bercahaya atas jasmaniah manusia dan dia bagian dari cahaya Tuhan dan dia jati diri atas diri manusia, energinya tidak terbatasi oleh dimensi ruang, gerak dan waktu. Di dalam ruh manusia, terdapat program dahsyat yang berupa pengetahuan yang ada di seluruh alam semesta ini. Pantas bila kemudian manusia diberi mandat karena manusia adalah wakil-NYA.
“Dan (ingatlah) tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat:“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi….”
“Dan Ia telah mengajarkan kepada Adam (Ruh) keterangan-keterangan (pengetahuan) itu semuanya…”
AL-BAQARAH 30 dan 31
Barang siapa yang telah mengenal rahasia Ruh ia telah mengenal dirinya dan ketika ia telah mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya dan apabila ia telah mengenal dirinya dan Tuhannya, niscaya ia mengenal bahwa itu urusan Tuhannya (Amrun Robbaani) dengan tabiat dan fitrahnya.
“Dan mereka akan bertanya kepadamu tentang Ruh, Katakan “Ruh itu urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit” BANI-ISRAIL: 85

@Copy right by wongalus,2011

Ayat ini demikian khusus bahwa Ruh itu sesuatu zat yang sangat istimewa, manusia yang telah mengenal dirinya artinya mengenal tabiat dan fitrahnya Ruh, tidak memiliki kemampuan untuk menerangkan (menjelaskan) akan substansi Ruh disebabkan karena tidak ada jembatan ilustrasi (kias) didunia ini untuk dapat dijadikan contoh atas tabiat dan fitrahnya Ruh. Hanya dijelaskan bahwa kandungan Ruh adalah Energi Tuhan.
“MAKA APABILA AKU SEMPURNAKAN DIA DAN AKU TIUPKAN PADANYA RUH DARI KU, HENDAKLAH KAMU TUNDUK SUJUD AKAN DIA”
“Maka bersujudlah malaikat semua, sama sekali.

AL-HIJR, 29 dan 30
Demikian tingginya kedudukan Ruh atas makhluk-makhluk yang lain sampai-sampai malaikat sujud (menghormati) terhadapnya. Demikian berharganya manusia bagi yang sudah memahami akan jati dirinya.
Untuk mengenal lebih jauh dan lebih dalam akan potensi Ruh sebagai khalifah dibumi, yang mengawali proses perjalanannya terperangkap di dalam dimensi jasmaniah dan bathiniah, maka kita perlu belajar sifat dua puluh untuk memudahkan pemahaman dalam membuka tabir untuk melahirkan kesadaran akan makna-makna yang terkandung didalamnya.
Ruh manusia dibandingkan dengan Ruh Allah seperti halnya matahari dan alam semesta yang demikian luas (tata surya) atau molekul terhadap terhadap galaksi Bimasakti, meskipun demikian hanya sebesar molekul, baik Dzat, Sifat dan Asma (nama) pasti sama dengan sumbernya. Dapat disimpulkan bahwa sifat dua puluh adalah potensi Ruh yang sebenarnya.
Manusia yang bersungguh-sungguh, bekerja keras mencari cahaya Tuhannya dengan ibadah yang terus menerus insyaallah isa memahami akan hidupnya, apa yang menjadi visi dalam kehidupannya didunia yang menjadikan ia bekerja hanya untuk Tuhannya, lahirnya Ruh (Cahaya) atas jasmaniah dan bathiniah.
@Copy right by wongalus,2011

Ruh adalah cahaya dimana kecepatannya, dalam berkomunikasi demikian luar biasa bila kita bandingkan dengan kecepatan suara, dikatakan dalam ayat:
“Naik malaikat dan Ruh Ruh kepadaNya didalam sehari qadarnya lima puluh ribu tahun”
Al Haq’qaq 4
Artinya bahwa perbandingannya adalah satu hari berbanding delapan belas juta hari, artinya satu jam berbanding 18.000.000 jam. Teknologi manusia dengan kecanggihannya, untuk ukuran kecepatan baru sampai pada kecepatan suara. Demikian yang terjadi pada mi’rajnya Nabi Muhammad SAW dari dimensi matrialistik menuju dimensi dzat Allah. Di dalam beberapa ayat menjelaskan komunikasi antara Nabi dengan Allah antara lain :
“Dan kami telah utus beberapa rasul yang telah Kami ceritakan (hal hal) mereka kepadamu lebih dahulu dan beberapa rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu dan Allah telah omong (berbicara) kepada Musa pembicaraan yang terang”
An Nisa’ 164
Komunikasi yang terjadi antara Allah dengan Nabi Musa pada dimensi yang tidak terjamah oleh otak manusia, artinya tata nilai ilmiah tidak dapat untuk menjangkaunya. Kalau Nabi dan Rasul Rasul dapat berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana dengan manusia biasa? Bila kita amati secara teliti, dengan kejernihan hati dan fikiran, ada beberapa ayat di dalam Al Qur’an yang mengkiaskan akan pertanyaan di atas.
“ Katakanlah: Tidak lain aku ini, melainkan manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku, bahwa tidak ada Tuhan kamu, melainkan Tuhan yang satu, maka barang siapa percaya akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan jangan engkau sekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”
AL- KAHF 110
Dalam ayat ini kalimat yang terlahir adalah perkataan Nabi/Rasul, bahwa nabi menyatakan dirinya adalah manusia seperti manusia lainnya, di dalam prosesnya, sebelum dinyatakan sebagai nabi/rasul, beliau memasuki proses evolusi dimana tujuan di dalam hidupnya adalah mencari Tuhan yang satu, yang akhir dari proses tersebut bertemunya beliau dengan Allah yaitu Tuhan yang menjadi tujuannya dan ini diabadikan dalam peristiwa Isra’ Mi’raj, di dalam pertemuan inilah terjadi komunikasi dengan Allah.
Demikian lebih dan kurangnya kajian sifat dua puluh dalam rangka mengerti dan memahami siapa sebenarnya makhluk yang berinisial manusia.
@Copy right by wongalus,2011

APA DAN SIAPA JIN ITU?
Silahkan disimak proses penciptaan jin dibawah ini sebagai komparasi bahwa jin diciptakan dari inti api/api yang beracun.
“Dan jin itu, Kami jadikan dia lebih dahulu, dari api yang beracun” AL-HIJR 27
Al-Hijr 27 dikatakan bahwa JIN ITU DIJADIKAN, SEMENTARA RUH MANUSIA DITIUPKAN sebagaimana tersebut di QS AL-HIJR: 29, Maka jin itu dicipta oleh Allah SWT.
Sementara, RUH ITU BUKAN CIPTAAN TAPI BAGIAN DARI DZAT ALLAH SWT. Itu sebabnya Ruh itu kekal sebagaimana kekekalan Dzat-NYA sementara Jin itu bersifat tidak kekal dan terpisah dengan ALLAH SWT.
Asal muasal nama-nama leluhur bangsa Jin dan Setan di dunia beserta keturunannya tidak banyak dikupas di majelis-majelis pengajian. Banyak yang menganggap mengupas Jin sama dengan mengupas hal-hal yang tidak banyak membawa manfaat. Namun kami punya pemikiran lain. Bahwa dengan mengetahui lebih banyak tentang Jin maka kita bisa lebih berhati-hati. Jangan sampai kita yang suka mewiridkan sesuatu padahal yang diwirid tersebut adalah nama-nama leluhur Jin. NIAT atau TUJUAN tidak serta merta menghalalkan CARA.
Niatnya barangkali bagus yaitu wirid untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, maka caranya juga perlu menggunakan cara yang benar. Jangan sampai tujuan kita mulia itu namun justeru tercederai gara-gara justeru mewiridkan nama-nama Jin.
Ada sebuah buku berjudul “SERAT TAPEL ADAM” karya Raden Ngabehi Ronggowarsito. Buku ini sebenarnya memuat silsilah keturunan manusia hingga Raja-Raja yang ada di nusantara secara lengkap. Cukup bermanfaat buat melacak siapa sebenarnya kita ini. Tentu saja perlu untuk menambah referensi setelah kita mengetahui pertautan nenek moyang kita dengan nama-nama yang ada di buku tersebut.
@Copy right by wongalus,2011

Salah satu bagian dari buku itu mengupas asal mula manusia pertama, termasuk asal mula bangsa Jin yang usianya jauh lebih tua dari manusia yang ada belakangan. Entah berapa ribu tahun jin diciptakan lebih dulu dari manusia, namun yang jelas disana tertera nama Iblis yang menggoda Adam hingga harus meninggalkan surga.
Kita tahu, awalnya Jin ini dulu menghuni Surga. Namun mereka beserta anak turunnya juga akhirnya harus menginjakkan kaki ke bumi mengiringi langkah anak cucu adam. Mereka sebagaimana dengan manusia sesungguhnya juga bertujuan yang sama dengan manusia, yaitu untuk BERIBADAH KEPADA ALLAH SWT.
“Tidak kuciptakan JIN dan MANUSIA kecuali untuk BERIBADAH KEPADA-KU”
Sejak terusirnya Adam dan Iblis dari Surga menuju bumi, sejak itu pula Surga dikosongkan Allah SWT hingga nanti hari pembalasan tiba.
Iblis dikutuk Allah SWT. Namun Ia diberi kepercayaan berupa penangguhan usia yang tidak akan meninggal hingga kiamat tiba untuk menggoda manusia agar mengikuti jalannya. Sementara milyaran manusia di bumi ini akan mati dan berganti dengan kelahiran manusia-manusia baru. Iblis beserta pasukannya tiada pernah berhenti untuk menggoda, membujuk, merayu, memberi iming-iming kemuliaan dan kebahagiaan kepada manusia. Manusia dengan mudah terlena oleh kecerdasan Iblis ini, kecuali orang-orang yang IKHLAS.
Dulu sebelum bertemu Adam, Iblis dan pendahulunya adalah makhluk yang sangat amat dekat dengan Allah SWT. Di kitab-kitab disebut, Iblis ini sesungguhnya adalah Malaikat yang paling taat, bersujud dan bermakrifat kepada-NYA. Namun sayang, sebuah perintah bersujud kepada Adam tidak ditaatinya. Sebab Iblis mengganggap Manusia Adam terbuat dari tanah, sementara Iblis berasal dari api yang lebih hebat dari tanah. Saat itu Iblis lupa, bahwa adam tidak hanya terbuat dari tanah saja, namun tanah itu adalah tanah yang ditinggikan (SITI HINGGIL) yang sudah diberi tiupan Ruh dari Dzat-NYA.
@Copy right by wongalus,2011

Kembali ke Serat Tapel Adam. Ada 149 nama nenek moyang leluhur bangsa makhluk halus. Serat itu membagi menjadi dua jenis makhluk yaitu Jin dan Setan yang kemudian berkembang menjadi milyaran makhluk halus di dunia sekarang ini. Kenapa ada kategori Setan? Saya menduga, setan ini sebenarnya juga Jin namun memiliki watak dan karakteristik yang lain sehingga di serat itu kemudian antara Jin dan Setan dipisahkan. Padahal, antara Jin dan Setan memiliki leluhur yang sama yaitu Marijan dan Marijah.
Kedua jenis makhluk halus ini kemudian memiliki anak cucunya masing-masing. Namun pada keturunan Nenek Moyang ke-65 yaitu Jin bernama Raja Sarabad/Saraban dengan Setan yang bernama Prabu Tamimasar terjadi pernikahan dan kemudian melahirkan 28 keturunan yang menjadi penguasa jagad makhluk halus di muka bumi hingga detik ini.

JIN
1. Marijan dan Marijah
2. Maeijo
3. Jan
4. Banujan
5. Ijajil
6. Karis nama asli Iblis
7. Ajalijin
8. Handajali
9. Ijajil
10. Yalabur
11. Pasin
12. Akwari
13. Nulestri
14. Marah
15. Sahet
16. Dasim
17. Welahan
18. Jalabur
19. Dajal
20. Dajil
21. Senut
22. Nun
23. Dulilsutanira
24. Dubil
25. Ditblas
26. Lallal
27. Lalim
28. Jalarat
29. Buldet
30. Sarhas
31. Mihsat
32. Hamarah
33. Hawiyan
34. Langin
35. Biktab
36. Distar
37. Balal
38. Hambal
39. Kibrat
40. Ifrid
41. Ifrus
42. Karisiyan
43. Swino
44. Dipil
45. Milasar
46. Asijasin
47. Karis sarah
48. Karis sarah
49. Astarus
50. Buldyat
51. Dulya larat
52. Duwanar
53. Buwanarjas
54. Salahat
55. Bangan
56. Bangal
57. Yayal
58. Jahil
59. Sarbun
60. Sarbudanar
61. Mungajal
62. Maksum
63. Malrat
64. Mallarabad
65. Raja Sarabad/saraban

@Copy right by wongalus,2011

SETAN
1. Marijan dan Marijah
2. Ijajil
3. Handajali
4. Ajali
5. Ajali
6. Aljus
7. Ajrak
8. Ajurak
9. Damras
10. Haswat
11. Amman
12. Maheran (masuk islam ikut Nabi Nuh)
13. Sabah
14. Sahlil
15. Sajab
16. Katlabat
17. Ngatis
18. Kadngan
19. Latbiyan
20. Sarsar
21. Aswas
22. Dadjah
23. Hajali (lahir sehari setelah lahir Nabi Yusub)
24. Gajali (islam)
25. Alidat
26. Janabar (kalah perang dgn Ifrid)
27. Salmun
28. Salmusil
29. Aswasil
30. Karmus
31. Salmunasar
32. Sarngam
33. Jabarjus masuk Islam ikut Nabi Sulaeman dgn syariat nabi Musa).
34. Asngasar
35. Bastam
36. Kasras
37. Inrus
38. Kanam (kalah perang dengan ratu setan lain bernama Bangaljetul nama lainnya Bal)
39. Sarkasi
40. Girkasi
41. Kabiras
42. Giraji
43. Damriyat (masuk Islam syariat Nabi Isa)
44. Memum
45. Mursad
46. Sangkan
47. Marikan.
48. Karissatir
49. Kalbal
50. Kaskanijan.
51. Aswasil
52. Sanasil
53. Kalbat
54. Dawisatir
55. Tiyruyasar.
56. Prabu Tamimasar

@Copy right by wongalus,2011

Anak turun Prabu Tamimasar dan Raja Sarabad ada 28 keturunan raja Jin yang memiliki kerajaan berbagai binatang, benda-benda, wilayah-wilayah di muka bumi. Para Raja ini memiliki guru yang sama yaitu Prabu Winus/ Shri Handakara. Adapun 28 keturunan itu adalah:
1. Prabu Paliya
2. Prabu Jampina
3. Patih Parwata
4. Jahwi
5. Jaminah
6. Raja Parangin
7. Min (Raja Burung)
8. Kup
9. Dahri (Raja Kepiting),
10. Maranis (Raja Raksasa)
11. Wakitu
12. Sang Balidhuh/ Baljwak.
13. Balituk/Waraka
14. Malituk
15. Prabu Amunkeling/Am.
16. Prabu Nuradi
17. Wellahan
18. Patih Hamir
19. Kaliku (Raja Kucing)
20. Kalilat (Raja Singa)
21. Wenu
22. Limpak (Raja Gajah)
23. Lapuk
24. Suhas (Raja Hantu Lautan)
25. Buraham
26. Palapat (Raja Anjing)
27. Malak (Raja Tikus)
28. Allapid


Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Itu semata-mata karena kebodohan saya sebagai manusia biasa dalam menafsirkan ayat-ayat-NYA dan sumber-sumber yang ada. Pasti kita perlu kembalikan kebenaran yang sejati hanya pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Tahu. Semoga kita senantiasa bersemangat untuk terus menuntut ilmu dan mendapatkan hikmah dari semua yang kita ketahui. Sedemikian hingga akhirnya kita menjadi pengikut ajaran Rasulullah SAW: “Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” AL-AHZAB 21.
Wasalamualaikum wr wb
@Copy right by wongalus,2011

Saturday, 12 January 2013

AJIAN - AJIAN PELET/PENGASIHAN TINGKAT TINGGISOURCE
http://wongalus.wordpress.comAJI JARAN GOYANG

Ini jenis ajian pelet pengasihan yang terkenal dan banyak dipergunakan paranormal untuk membantu kliennya. Cara mengamalkannya puasa mutih 7 hari 7 malam dan patigeni sehari semalam. Mulai puasa pada Jumat pahing. Bila akan menjalankan ajian maka caranya yaitu sebelum tidur mantra dibaca sambil membayangkan wajah orang yang akan dipelet sambil melihat fotonya dan akan lebih cepat bereaksi bila memegang barang/benda-benda pribadi yang akan dipelet.
Mantranya sebagai berikut :
“INGSUN AMATEK AJIKU SI JARAN GOYANG, TETENGER TENGAHING PASAR, GEGAMANE CEMETHI SODO LANANG SAKING SWARGO, SUN SABETAKE GUNUNG JUGRUG, SEGORO ASAT BUMI BENGKAH, SUN SABETAKE ATINE SI JABANG BAYI ……. (NAMA ORANG YANG DIPELET) TEKO WELAS TEKO ASIH ANDELENG BADHAN SLIRAKU, MANUT MITURUT SAKAREPE SI JABANG BAYI …. (NAMA KLIEN YANG AKAN DIBANTU PARANORMAL) SOKO KERSANING ALLAH”
@wongalusAJI PENGASIHAN ASMARA WANITA

 Artikel kiriman Hadi Pratama (Yoga)


Wanita ibarat makhluk yang menyimpan misteri. Karena itu, beribu cara pun dipergunakan untuk menjeratnya. Bagaimana rahasia menggairahkan asmara wanita yang dingin dengan cara-cara magic? Yang berikut mungkin bisa dijadikan alternatif… Cinta, masalah klasik yang tetap enak untuk dibicarakan. Karena kesakralannya, banyak orang yang mensucikan cinta dalam sanubarinya. Padahal, dalam kamus asmara, tak ada yang namanya cinta suci. Cinta yang ada, adalah perasaan yang membutuhkan pamrih. Dari sekedar curahan perasaan, hingga bermuara pada urusan seksual.

Karena cinta adalah pamrih, tak heran banyak orang yang memaksakan diri untuk mendapatkan cinta dari orang yang didambakannya. Bila cara-cara wajar tak menyelesaikan persoalan, maka cara alternatif pun pasti ditempuh. Pelet dan pengasihan, menjadi pilihan.
Pada umumnya, ilmu pengasihan (pelet) menggunakan sarana lelaku untuk bisa menggaet lawan jenisnya yang ingin dijadikan teman hidup. Tetapi ada ilmu pengasihan yang lain daripada yang lainnya. Ilmu pengasihan yang satu ini sama sekali tanpa harus menjalani suatu persyaratan yang berat-berat, seperti: puasa, mutih, patigeni dan lain-lain. Ilmu pengasihan ini bernama Aji Pengasihan Asmara Wanita.

Pengasihan ini sudah sangat langka keberadaannya.Aji Pengasihan Asmara Wanita ini biasa digunakan untuk membangun rasa asmara bagi pria terhadap wanita. Artinya, pengasihan ini lebih dominan digunakan oleh pria untuk menggugah gairah asmara si wanita terhadap dirinya. Misalkan, jika pria menghadapi seorang wanita yang bertemperamen dingin, maka mantera pengasihan ini bisa digunakan untuk menaikan tensinya. Ya, boleh jadi, si wanita bisa menjadi garang seperti seekor kuda binal. Inilah manteranya yang harus dibaca (hafalkan) :

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
HONG, HYANG KAMAJAYA DEWANING ASMARA,
SUN TARIK NYANG PANON, TUMBIA PRAMONO,
SUN PANJINGAKÉ TELENGÉ RASA MULYO,
SIR DZAT KATON, SUMREPET PANONÉ SI….(SEBUT NAMANYA)
KAGUGAH ASMARANÉ KARANA RASAKU, TUNGGAL
KARO RASAMU
RASA MULYA SEJATI, RASA MUHAMMAD,
YAHU ALLAH, YAHU ALLAH, YAHU ALLAH.

Cara Menggunakannya :
Terlebih dahulu bacalah manteranya dalam hati. Setelah itu barulah konsentrasikan sewaktu Anda perlu. Maksudnya, jika Anda menghendaki si wanita berubah sayang dan bergairah dengan Anda. Yang penting buatlah sugesti terpola Anda pada ‘Pramono’ lalu tarik ke ‘cipta’, tarik ke mata, kemudian lepaskan penglihatan Anda pada anggota tubuh wanita yang pada hari dan tanggal tersebut kebetulan ketempatan rasa. Gunanya, wanita tersebut bisa seketika terbangun gairah asmaranya terhadap Anda. Juga bisa dilakukan dengan cara ‘meraba’ anggota badan wanita yang pada tanggal dan hari itu ketempatan rasa asmara. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat (umum) karena tidak susila (tidak sopan) harus ditempat sepi ya.
Berikut adalah hari-hari ketika ‘rasa wanita’ bisa dibangunkan dengan cara menatap dan merabanya:
Hari Sabtu : Kaki kiri dan kanan.
Hari Ahad : Kelamin ,woow,boleh memasukkan tangan tapi pelan-pelan ya.
Hari Senin : Perut / Pinggang
Hari Selasa : Payudara dan Dada.
Hari Rabu : Punggung
Hari Kamis : Wajah antara dua alis ,bisa cium
Hari Jumat : Kening sampai pelipis,boleh dicium
Tanggal ketika ‘rasa wanita’ bisa dibangunkan dengan cara ditatap dan diraba,kalo bagian wajah boleh dicium:
Tanggal 1 : Ibu jari kaki kanan
Tanggal 2 : Telapak kaki kanan
Tanggal 3 : Tumit kanan
Tanggal 4 : Polok Kanan
Tanggal 5 : Betis kanan
Tanggal 6 : Lutut kanan
Tanggal 7 : Paha kanan
Tanggal 8 : Pantat kanan
Tanggal 9 : Kemaluan sebelah kanan ‘yumy’enak
Tanggal 10 : Perut sebelah kanan
Tanggal 11 : Susu kanan ‘boleh donk’dapat dihisap
Tanggal 12 : Dagu kanan,boleh cium
Tanggal 13 : Bibir kanan, pesan dari wawan boleh cium kalo mau silahkan
dan seterusnya semaumu kamu mau peluk/cium.Ingat pesanku jangan perkosa dia.
Mengingat fungsinya untuk memancing rasa asmara wanita, maka otomatis ajian ini hanya bisa digunakan oleh pria. @@@ILMU PANGASIHAN MALAIKAT SI BAYANG-BAYANG


syarkowi@gmail.com
Dengan mengharap ridho dan rahmatnya saya berniat mengijazahkan ilmu Pangasihan Malaikat Si Bayang-bayang. Saya mohon maaf pula bila ada perbedaan dengan sesepuh yg lain.
Pangasihan ini berasal dari Melayu, Lelakunya tidak terlalu berat hanya modal keyakinan insyaallah kita bisa mengamalkan ilmu ni bagi yang membutuhkannya. Sebuah ilmu meskipun tanpa lelaku yang berat dengan Niat yg tulus dan keyakinan yg kuat insyaallah manjur.
Mantranya :
Bismillahirrahmannirrahim
Kucur manik, kucur manik
Kau ditikahkan dikalam Allah
Darah abang mengandi ibumu
Darah putih mengad rame
Terlilit hati si…… kepadaku
Hai malaikat si bayang-bayang
Gari adikku!
Pergi siang datanglah siang
Pergi malam pulang malam
Kalau tak mendengarkan kataku,
Kau-lah disumpah Allah Ta’ala
Tata cara lelakunya
1. Pada tengah malam bangun kerjakan Shalat hajat 2 rakaat (usahakan pada waktu si Dia/sasaran yang akan kita pelet telah tidur lelap).

2. Setelah shalat selesai salam Tawasul al-fatiha untuk Nabi Muhamad, Sahabat Empat, Malaikat Empat, Syekh Abdul Qadir Al – Jaelani, Wali songo, Kedua Ibu Bapak, Orang yang dituju masing2 satu kali. Setelah itu baca amalan Diatas dengan kelipatan 10 ( Bisa 10, 20, 30, 40 dan seterusnya) ampai Anda merasakan seakan-akan ada energi yang berangkat ke luar dari tubuh Anda.

3. Selama membaca jangan lupa tiada henti-hentinya membayangkan wajah si Dia

4. Dengan Niat yang tulus dan Keyakinan yang kuat insyaallah ritual ini akan berhasil Amin. @@@

==========================
wongalus.wordpress.com

ASMA’ SAEFI NUR MUHAMMAD

Ustadz Rizky
rizky.ustadz@yahoo.co.id

Assalamualaykum wr wb..
saya ijazahkan dengan ikhlas asma’ saefi nur Muhammad.. asma’ ini bukan asma’ biasa,,, di ijazahkan pd saya pada tahun 1994 langsung dr KH.MUKHLIS SIRR MUHAMMAD…. saya ijazahkan secara umum di KWA,, dan bila ada yg minta ijazah khusus,, silahkan hub saya karena harus di selaraskan,,,
ASMA’:
“BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM, LA FATA ILLA ALI WA LAA SAIFA ILAA DZULFAQOR , YA ALLOH KHOLIQU NUR MUHAMMAD , NAWWIRNI BI JAAHI ROSUULILLAAH , BI QUWWATILLAAH, BIN NUURILLAAH, MALIQUL HAQ JABBARUL MUTTAKABBIIR”
LAKU/RIADHOH:
1. Puasa sunnah 3 hari di mulai hari kelahirana
2. Pada saat puasa asma’ di wirid sebanyak2nya dan seikhlas mungkin setelah sholad fardhu..
3. Pada saat puasa tengah malam di wirid sebanyak 333x setelah sholad hajat/tahajud
4. Bila selesai tirakat, cukup di baca 7x setelah sholad fardhu (istiqomah)
KAROMAH:
- melancarkan usaha, bisnis dll
- pagar ghaib dg tameng yg tdk bisa di jebol
- menundukan makhluk (malaikat,manusia dan jin)
- kadigdayan, kebal dll
- pukulan maut, pukulan jarak jauh dll
- mengirim jin ke orang dzoliim
- pengasihan umum/khusus
- pengobatan medis dan non medis
- mengisi benda, agar bertuah.. seperti tasbih,batu,dan lain2
- uang balik
- tunggeng mogok
- memindah jin
- meringankan tubuh bagai kapas
- pedang dzulfaqor untuk ghaib
- lembu sekilan
- anti pukul
- dan masih banyak lagi..
silahkan diamalkan, ini saya ijasahkan secara Umum,, bila mau ijazah langsung dan khusus silahkan sms/telfon saya.. karna harus transfer energi dan penyelarasan,,,
FASTABIQUL KHOIROH FII SYAHRI ROMADHOON, WASSALAMUALAAYKUM WR WB.. @@
source: http://wongalus.wordpress.com/2012/08/12/asma-saefi-nur-muhammad/

HIZIB SAEFI MASYARIKI WAL MAGROBI

Ini adalah kiriman via sms dari sedulur kita 08121631xxx yang didapat dari Tuan Guru di Lombok. Doa ini multifungsi dan salah satu fungsinya adalah untuk penaklukan. Bagi sedulur sekalian yang ingin mengamalkan dipersilahkan…

YA AKHDUUDINA JABALAL JABALIL BALYAKHAN BALYAKHIN BARNABAL BARNABIL BARNULUHUM, QOSYIN BARQOSYIN BARQOMUSYIN AJBAROSYIN AZLAMUSYIN HAYUSYIN HAWSYIN HUSAJIN AHUJIN (AHIN 3 X) UHAILIN (3x) RO’INUU BARQUBADRIN KATA ABUDAN BI QUDROTI KARKASYIN KAROSYIN AMSHOYASYAKARIN BI JAUZUL JAHAR NUURIN ARSYILLAH AMSHONIHIN NAHRONIYYAH KAF HA YA AIN SHOD KIFAYATUNA HAA MIIM AIN SIN QOF HIMAYATUNA ILA (NUN 3x) BI QUDROTI JAWFATAKHTI YASYAAHAYIN BI QUDROTI KHUDURON BI LAALAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADZIM.

source:http://wongalus.wordpress.com

Renungan: Tiga Cahaya Di Hari Kiamat


Salam Buat Semua...Buat Renungan Bersama

Di hari kiamat ada tiga cahaya yang berlainan :
* Cahaya yang pertama seperti bintang-bintang.
* Cahaya yang kedua seperti cahaya bulan.
* Cahaya yang ketiga seperti cahaya matahari.

Apabila ditanya cahaya apakah ini ? Lalu dijawab :
"Cahaya yang pertama ialah cahaya wajah-wajah manusia yang
ketika di dunia, mereka akan meninggalkan pekerjaan dan terus bersuci dan
mengambil air sembahyang apabila terdengar azan.

Yang kedua ialah cahaya wajah mereka yang mengambil air
sembahyang sebelum azan.

Cahaya yang ketiga ialah cahaya mereka seperti matahari.
Mereka di dunia sudah bersiap sedia di dalam mas jid sebelum azan lagi."


Kala Jengking Neraka

Di hari kiamat akan keluar seekor binatang dari neraka jahanam yang
bernama "Huraisy" berasal dari anak kala jengking.
Besarnya Huraisy ini dari timur hingga ke barat. Panjangnya pula seperti
jarak langit dan bumi.
Malaikat Jibril bertanya : "Hai Huraisy! Engkau hendak ke mana dan siapa
yang kau cari?"
Huraisy pun menjawab, "Aku mahu mencari lima orang.
Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang.
Kedua, orang yang tidak mahu keluarkan zakat.
Ketiga, orang yang derhaka kepada ibubapanya.
Keempat, orang yang bercakap tentang dunia di dalam mas jid.
Kelima, orang yang suka minum arak."
Simpanlah baik2 amanat ini dan sebagai peringatan kita setiap hari.
Sampaikan kepada sekelian muslimin/muslimat yang lain semoga
menjadi pedoman hidup hingga keakhir hayat , Insya'Allah

A langkah berbahagianya anda semua yang mempunyai anak lelaki dan dididik
pula melaungkan azan di mas jid2 maupun disurau2..Amin. Wasallam.

Semoga Allah merahmati kita semua dan mengampuni segala dosa2 kita yang
lalu dan hari ini. Azan adalah dakwah yang paling utama sekali kerana
ianya mengajak kita membuat kebaikan dan mengingati Allah swt. Secara
tidak sedar kita sentiasa didakwah sebanyak 5 X sehari. Cubalah hayati
setiap perkataan dan jawaplah seperti yang disarankan. Bagi orang yang
melaungkan azan pula jika dia berniat untuk seluruh alam (spt yang
disarankan olih Allah kepada Nabi Ibrahim alaihisallam) muazin itu akan
mendapat pahala umat islam seluruh alam yang bersolat pada hari itu.
begitulah kelebihannya yang Allah beri. Wassallam.

ADAB MENDENGAR AZAN
Kematian itu pasti menjelma. Hanya mas a dan waktunya yang tidak kita
ketahui.Cuba kita amati. Mengapa kebanyakan orang yg nazak, hampir ajal
tidak dapat berkata apa-apa.. lidahnya kelu, k era s dan hanya mimik
mukanya yang menahan kesakitan ' sakaratul maut' . Diriwayatkan sebuah
hadis yg bermaksud: "Hendaklah kamu mendiamkan diri ketika azan, jika
tidak Allah akan kelukan lidahnya ketika maut menghampirinya."

Ini jelas menunjukkan, kita disarankan agar mendiamkan diri, jangan
berkata apa-apa pun se mas a azan berkumandang . Sebagai orang b era gama
Islam kita wajib
menghormati azan Banyak fadhilatnya . Jika lagu kebangsaan kita diajar
agar berdiri tegak dan diamkan diri.

Mengapa ketika azan kita tidak boleh mendiamkan diri? Lantas sesiapa yang
berkata-kata ketika azan, Allah akan kelukan lidahnya ketika nazak . Kita
takut dengan kelunya lidah kita se mas a ajal hampir tiba maka kita
tidak dapat mengucap kalimah "Lailahaillallah. ." yang mana sesiapa yang
dapat mengucapkan kalimah ini ketika nyawanya akan dicabut Allah dgn
izinNya menjanjikan syurga untuk mereka. Dari itu marilah kita sama-sama
menghormati azan dan mohon kepada Allah supaya lidah ini tidak kelu
se mas a nyawa kitasedang dicabut.

"Ya Allah! Anug era hkanlah kematian kami dengan kematian yang baik
lagi mulia, lancarkan lidah kami mengucap kalimah "Lailahaillallah. .."
se mas a sakaratul maut menghampiri kami. Amin.. amin.. amin
Yarobbala'lamin.."

Kita boleh mengirimkan ribuan 'jokes' dan ' surat b era ntai' melalui
e-mail tetapi bila mengirimkan yang berkaitan dengan ibadah seringkali
berfikir 2 atau 3 kali...FIKIRKAN LAH, tepuk dada tanya iman.
source:
http://theonlyainee.blogspot.com

ILMU - ILMU HIKMAH KESAKTIAN PENJAGA DIRI

Source : http://bagindaku.wordpress.com

Amalan Mengisi Kekuatan Tangan
source: http://bagindaku.wordpress.com/2011/11/13/amalan-mengisi-kekuatan-tangan/


Amalan kali ini yang akan Baginda berikan adalah, ‘Amalan bagai mana caranya untuk mengisi kekuatan tangan kita. Adapun tujuan baginda menurunkan amalan ini adalah hanya sekedar untuk jaga-jaga diri saja, dan tidak ada untuk yang sifat nya Negatif atau untuk mengetes Ilmu orang lain.

Amalan ini sangat cocok sekali untuk Wanita dan Laki2. Adapun cara menggunakannya adalah, anda dapat gunakan misalnya untuk bekerja keras yang berhubungan dengan kedua belah tangan, apakah anda seorang petinju, pemain bola basket, pemain silat, atau anda pekerja angkat-angkatin barang (buruh) maka amalan ilmu ini akan sangat membantu anda sekali didalam melakukan aktifitas sehari-hari nya. Namun kalau anda gunakan untuk kepentingan khusus yaitu untuk menyerang seseorang yang akan menganiaya diri anda ataupun keluarga anda, maka ilmu ini sangatlah Fatal jadinya.

Tapi ingat itu pun kalau sudah terdesak dan benar2 tidak ada jalan lain, mudah2 an Allah menyertai ilmu anda ini Amiin. Adapun tata cara mendapatkannya adalah sbb :

1. Amalan ini hanya anda lakukan pada sa’at selesai Sholat ‘Isya.

2. Namun sebelum melakukannya silahkan anda melaksanakan
Sholat shunat Hajjad 2 raka’at.

3. Setelah selesai Mulailah anda mewiridkan do’anya yaitu:

~ Bacalah ‘Yaa qawwiy Yaa Mathin’
sebanyak 21 x sekali dengan cara sekali nafas saja.

~ Setelah selesai langsung kencangkan / keras kan perut anda
sambil kedua belah tangan anda di tegangkan kedua2 nya ke
arah depan. (sambil membayangkan cahaya ayat tadi
tersalurkan ke kedua belah tangan anda)

~ Silahkan anda ulangi sebanyak 17 X ulangan.

~ Setelah selesai semuanya…langsung anda tambahkan bacaan "Kulimah Laailahailallah" 21 X, dengan cara menahan nafas juga, lalu anda kencangkan juga perut anda seperti cara di atas tadi, cuma hanya 1 X saja.

4. Lakukan lah Amalan ini selama 7 hari berturut-turut, Insya Allah
Tangan anda bukan tangan biasa lagi, tapi sudah mempunyai Karomah kekuatan yang sangat luar biasa dan mampu memukul roboh baik orang yang tahan pukul atau pun orang yang kebal bacok sekalipun. Dan adapun kegunaan lain tangan anda ini adalah, anda dapat mengobati orang yang lagi kesurupan
Cukup membaca kulimah Laailahailallah
sambil mengencangkan perut anda, maka insya Allah jin yang fasik akan hangus terbakar oleh kekuatan tangan anda yang sudah anda isi dengan kekuatan ‘Asma’ul Husnah dan kalimat Tauhid

5. Dan sewaktu-waktu anda ataupun keluarga anda ada yang sakit, silahkan anda obati dengan meminumkan air putih yang sudah anda salurkan kulimah Laailahailallah sebanyak 21 dengan cara menahan nafas, lalu tiupkan ke dalam air putih tadi, dan minumkan ke orang atau anda yang sakit. Baiklah selamat mencoba semoga Allah selalu membantu niat anda yang tulus ihklas.
Nb : Ya Allah Demi Ke-Agungan dan Ke-Muliyaan Dzat-MU
kabulkanlah dan terimalah amalan hamba-Mu yg melakukan
amalan ini yaa Allah amiin
Pemberi Ijazah :Baginda Wizon N


Amalan Agar Dapat Momongan

sumber: http://bagindaku.wordpress.com/2011/11/13/amalan-agar-dapat-momongan/
Sebenarnya Amalan ini sangat erat sekali hubungannya dengan Urusan tuhan kita yakni Allah. bagai mana tidak menginginkan seorang bayi atau momongan itu nantinya akan berurusan juga dengan yang namanya Roh. Amalan ini sangat beda sekali dengan semua amalan2 yang baginda turunkan di sini. Coba bayangkan proses kelahiran seorang anak bayi di dalam kandungan si ibu. Jadi tolong pahami ini dulu baru kita bahas bagai mana cara mendapatkan momongan dengan sedikit melakukan amalan2 lahir dan bathin. Baginda berharap sekali apabila ada seseorang yang menginginkan seorang momongan dan mereka mau menjalani amalan yang baginda berikan di bawah ini, dan mudah2 an mereka akan di berikan momongan oleh Allah Swt.Biar tidak penasaran di bawah ini baginda berikan beberapa amalan nya…….silahkan ikuti!
~ Adapun langkah pertama bagi anda yg menginginkan momongan
adalah, Silahkan anda (Suami & Istri) melakukan mandi shunat
Taubat pada tengah malam (di atas jam 12 malam)
~ Setelah selesai mandi, lakukanlah Sholat Shunat Taubat 2
Raka’at.
~ Lalu setelah selesai silahkan anda dirikan Sholat shunat hajjat 2
raka’at.
~ Setelah melakukan Semua sholat shunat tersebut, lalu silahkan
anda membaca Sholawat Nabi 100 X.
~ Lalu anda baca istighfar sebanyak 100 X.
~Lalu yang terakhir silahkan anda baca Zikir Tauhid yaitu “LAAILAHAILALLAH” sebanyak 100 X.
~Setelah selesai semuanya, silahkan anda BER DO’A langsung
kepada Allah Swt “disinilah kunci segala keberhasilan anda
tersebut untuk mendapatkan seorang Momongan atau seorang
bayi yang anda inginkan itu”.
~ Ingat……..!!! amalan ini jangan sampai anda berhenti
melakukannya setiap malam hari, hingga Allah bemar2 langsung
memberikan khabar kepada anda, apakah melalui mimpi petunjuk
Allah tersebut!, apakah melalui malaikat-Nya yg memberi
tahukan kepada anda!, ataupun melalui seseorang yang Allah
utus kepada anda secara nyata (bukan Mimpi)!
Jadi anda tidak boleh berhenti melakukan amlan ini setiap malam…
yakinlah Insya Allah anda akan di beri kabar oleh Allah dengan cara-Nya sendiri. Makanya amalan ini tidak ada yang sama bagi setiap orang yang melaksanakannya. baiklah hanya itu dulu yang dapat baginda berikan secara Ikhlas kepada anda semuanya.
Nb : Ya Allah Demi Ke-Agungan dan Ke-Muliyaan Dzat-MU
kabulkanlah dan terimalah amalan hamba-Mu yg melakukan
amalan ini yaa Allah amiin
Pemberi Ijazah :Baginda Wizon N


<

Amalan Penunduk Dan Kewibawaan

sumber: http://bagindaku.wordpress.com/2011/11/13/amalan-penunduk-dan-kewibawaan/


Amalan ini sebelum Baginda turunkan tolong jangan di salah artikan, maksudnya di adu atau dites dengan dengan orang lain. Jujur aja baginda katakan amlan ini termasuk amalan pamungkas kategori 3. Soalnya bagi yang benar-benar mengamalkan amalan penunduk ini Insya Allah semua orang tidak akan ada yang kurang ajar terhadap kita. Dan apalagi yang membahayakan diri kita. Sekurang-kurangnya dapat meredakan bahaya dan hinaan yang selama ini sering menimpa kita.
Keistimewaan amlan ini adalah; bagi anda yang benar-benar telah melakoni sesuai dengan petunjuk baginda, maka apa bila ada seseorang yang mempunyai ilmu(pelet,sihir,gendam. dan juga Susuk) maka orang tersebut akan merasakan sensasi panas diwajahnya (kalau yg pakai susuk) dan sensasi gelisah/tidak betah dekat anda (kalau yg pakai memiliki jin di badanya) dan selalu grogi didepan anda apabila anda memandang ke keningnya seandainya orang itu mau melancarkan hipnotis, pelet, maupun gendam sekalian.
Adapun tata cara untuk mendapatkannya adalah:
1.bangunlah anda diatas jam 12 malam.
2.Lalu lakukan mandi taubat.
3.Dan setelah itu dirikan Sholat Shunat Thaubat 2 raka’at
4.Lalu lakukan Sholat Shunat Hajjad 2 raka’at pula
5.setelah salam dari sholat hajad lalu silahkan anda amalkan do’a
kuncinya yaitu: Ayat Kursy sebanyak 99kali dengan cara menahan
nafas didada
6.kalau anda sanggup baca do’a nya 3 x tanpa nafas, namun bagi yg tidak sanggup silahkan baca aja satu kali-satu kali ayat kursinya.
7.Setiap selesai pembacaan ayat nya langsung anda tiupkan ketelapak tangan anda, lalu anda usapkan kewajah anda 3 kali usapan dan 3 kali tiupan
8. Lakukan sebanyak 99 X selama 7 hari berturut-turut tanpa henti
9.Setelah anda selesai mengamalkanya,untuk menjaga auranya agar tidak terkontra diksi oleh Dosa-dosa anda,oleh kesalahan anda, makanya baginda saran kan setiap habis selesai sholat 5 waktu silahkan anda bacakan Ayat kusynya 1 kali lalu tiupkan kewajah anda.
Ingat wibawa anda bukan saja terhadap manusia , melainkan terhadap makhluk Ghaib akan menyegani anda kemanapun anda pergi, dan jangan pula anda takut atau kwatir kerna amalan yang baginda berikan ini mengandung Khadam Suci (golongan putih) jadi biarkan saja khadamnya membantu anda.
semoga amalan anda diterima oleh Allah Swt, Amiiin
NB: Ingat!!! sebelum menggunakan amalan ini, anda di haruskan
mengamalkan amalan menguatkan bathin level-2 terlebih dahulu.
Sekali lagi…anda harus lakoni amalan menguatkan bthin level-2
Nb : Ya Allah Demi Ke-Agungan dan Ke-Muliyaan Dzat-MU
kabulkanlah dan terimalah amalan hamba-Mu yg melakukan
amalan ini yaa Allah amiin
Pemberi Ijazah :Baginda Wizon N


AMALAN PEMBANGKITAN TENAGA BATHIN/DALAM

sumber: http://bagindaku.wordpress.com/2011/11/13/amalan-pembangkitan-tenaga-bathindalam/

 Amalan ini sengaja baginda turunkan kepada para pengunjung bloknya baginda dengan tujuan untuk menambah perbendaharaan ilmu bathin dan untuk berbagi keselamatan mutlak lahir dan bathin. Guru baginda dulu pernah berpesan kepada baginda..”buatlah sesuatu yang berharga dan sesuatu yg bermanfaat bagi kita dan bagi semua orang. Makanya hanya ini yang dapat baginda berikan kepada anda-anda semuanya.

Adapun amalan pembangkitan tenaga dalam/bathin ini kegunaanya dapat kita pakai sendiri maupun untuk menolong sesama manusia. Tenaga bathin adalah tenaga yang dihasilkan oleh TUBUH bathin kita, apakah dengan olah pernafasan, dengan wirid-wirid tertentu, maupun dengan zikir, maka insya Allah bathin kita akan menjadi kuat dan bersinar. Sedangkan tenaga Dalam adalah; sesuatu tenaga yang dihasilkan oleh olah perut kita sendiri, apakah kita sering berolah raga (site Up) maka dengan otomatis perut kita akan kuat(berotot) dan denganb mudah kita menggunakan tenaga dalam yang dihasilkan oleh olah perut.
Namun kali ini Baginda akan menurunkan amalan cara pembangkitannya. adapun tata cara pembangkitannya adalah sebagai berikut:
1.Setelah anda Sholat Shubuh selesai, silahkan anda lakukan zikir olah nafas.
~ coba anda duduk bersila(silangkan kedua kaki)
~ badan di rilekkan serileknya
~ Mulailah dengan menarik nafas di hidung sambil mengucapkan
kalimat dlm hati HU…………….
~ Setelah rongga dada penuh dengan kalimat HU………lalu anda
baca amalanya “Laailaha ilallah sebanyak 21 kali”
~ Setiap selesai 21 X bacaan, silahkan anda kencangkan perut
anda semampunya. Lalu lepaskan nafas pelan-pelan dari mulut
seperti orang bersiul
~ Lakukanlah sebanyak 9 kali
~Dan ulangi amalan itu di waktu sore hari dengan cara yang
sama juga seperti di waktu subuh hari.
2. Amalan ini silahkan anda lakoni selama 9 hari berturut-turut
Bagi yang sudah mengamalkannya silahkan kontak lagi Baginda. Nanti akan ada amalan tambahan dari baginda, yaitu pengisian langsung (baik jarak jauh /jarak dekat) dan juga ada tambahan amalannya. baiklah itu dulu dari baginda …wassalam
Nb : Ya Allah Demi Ke-Agungan dan Ke-Muliyaan Dzat-MU
kabulkanlah dan terimalah amalan hamba-Mu yg melakukan
amalan ini yaa Allah amiin
Pemberi Ijazah :Baginda Wizon N


Amalan Penangkal Racun, sihir, Dalam Makanan

source: http://bagindaku.wordpress.com/2011/11/13/amalan-penangkal-racun-sihir-dalam-makanan/

amalan ini memang agak terasa aneh, namun dapat juga melindungi anda dari orang2 yang akan berniat jahat kepada anda melalui makanan,kue, ataupun permen. Amalan ini baginda keluarkan rahasianya tidak lain dan tidak bukan adalah dikarenakan melihat begitu banyaknya para muda/i menggunakan tindakkan yang menggunakan jasa para Dukun untuk menjebak dan menggaet pasangannya dengan melalui perantaraan makanann yang disuguhkan kepada kekasihnya, ataupun kepada lawannya.
Namun bagi anda yang mau mengamalkan amalan yang baginda berikan ini Insya Allah dapat mengahancurkan niat jahat seseorang agar tidak jadi sampai kepada anda. Untuk saudaraku agar tidak penasaran dibawah ini baginda beberkan tatacara lelakunya.
1. cobalah anda mandi Taubat tengah malam
2.lalu setelah itu lakukan sholat shunat taubat 2 raka’at
3.lalu anda silahkan mengamalkan amalan dibawah ini yaitu:
~Surat Al-fathir ayat 10 sebanyak 35 x selama satu minggu tanpa
putus satupun
4.namun sebelun anda memulai pembacaan wiridnya baginda menyarankan membaca wasilah Al-fatihah terlebih dahulu kepada:
~ Baginda Muhammad Saw
~ Tuangku Syaikh Muhammad Ali Hanfiah Qs
Insya Allah dengan adanya pegangan ilmu ini bukan saja anda dilindungi dari keracunan dan dari serangan santet, tapi anda di jaga oleh Allah dari penipuan, pencopetan dan yang sifatnya merugikan anda.
hanya itu dulu dari baginda semoga dapat bermanfaat
Nb : Ya Allah Demi Ke-Agungan dan Ke-Muliyaan Dzat-MU
kabulkanlah dan terimalah amalan hamba-Mu yg melakukan
amalan ini yaa Allah amiin
Pemberi Ijazah :Baginda Wizon NAmalan menundukan makhluk halus, Jin (Umum)

sumber: http://bagindaku.wordpress.com/2011/11/13/amalan-menundukan-makhluk-halus-jin-umum/

”Mungkin anda salah satu orang yang katakanlah takut atau sering di gangguin oleh makhluk yang namanya Jin dan sejenisnya. Atau mungkin anda pernah di santet,di pelet, di sihir, atau juga diteror dengan melalui makhluk halus..?. Insya Allah mulai hari ini dan detik ini anda Baginda sarankan benar-benar bertaqwa (takut) hanya kepada Allah saja. Dan ditambah lagi dengan amalan yang baginda berikan ini semoga anda akan menjadi kuat dan yakin pada diri sendiri (amiiin)
Caranya sederhana sekali namun anda harus benar-benar menjalankan apa yang baginda berikan petunjuk didalam forum amalan ini. Adapun langkah yang harus anda lakukan adalah ;
1. Anda baginda sarankan untuk melakukan mandi taubat
2. Setelah itu langsung lakukan sholat shunat Taubat
3. itu sebaiknya anda lakukan setelah sehabis sholat ‘Isya / atau
diatas jam 12’00. (tengah Malam)
4.Lalu mulailah melakukan wirid Ayat Kursy sebanyak 99 X
5. Setelah anda menamatkan wiridnya 99X, lalu anda tiupkan 3X
kedalam gelas yang mana sebelumnya sudah anda persiapkan. Lalu air tadi silahkan anda minum dgn menambahkan Al-fatihah 1X, sholawat 3X
6.Amalan ini tolong anda lakukan selama 7 malam berturut-turut,
dan tidak ada yang boleh kelupaan walau satu kalipun.
7.Sedangkan disetiap habis melakukan sholat 5 waktu, anda
hanya mewiridkan sebanyak 17 X saja, dan juga memakai air
putih lalu ditiupkan dan baca Al-fatihah 1X,dan Sholawat 3X lalu minum.
8. Setelah satu Minggu anda lakukan lihatlah perubahannya pada diri
anda
jangan anda heran dan terkejut, kalau-kalau sewaktu anda mewiridkan Ayat kursy lalu anda mencium bau terbakar, suara-suara halus(jeritan). dan biasanya aura anda langsung bersinar terang, dan yang lebih menakjubkan adalah semua kotoran-kotoran yang melekat dibadan anda (kasar/halus) akan terangkat dari badan anda. yang menyebabkan rejeki anda meningkat, segala usaha anda maju,keluarga anda damai dan sejahtera. boleh anda buktikan setelah melakukan Ijazah yang baginda berikan ini. amiiiiin.

Nb : Ya Allah Demi Ke-Agungan dan Ke-Muliyaan Dzat-MU
kabulkanlah dan terimalah amalan hamba-Mu yg melakukan
amalan ini yaa Allah amiin

Pemberi Ijazah :Baginda Wizon N

AMALAN AYAT SERIBU DINARAmalan Ayat 1000 Dinar… dinamakan dengan nama Amalan Ayat 1000 Dinar, dikarenakan apabila seseorang mencoba mengamalkan Ayat 1000 Dinar ini dengan kesungguhan Hati dan dengan penuh keyakinan yang mendalam maka si pengamal Amalan Ayat 1000 Dinar ini benar-benar akan mendapatkan Rezki berupa pecahan Uang Dinar sebanyak 1000 Dinar yang semuanya terbuat dari Emas Murni. Ini Baginda mengatakan Fakta Bukan rekayasa dan bukan juga mengada-ngada. Jujur demi Allah Baginda mendapatkan ijazah untuk mengamalkan ayat 1000 Dinar ini sudah lebih kurang 8 Tahun yang lalu dari seorang Guru Besar pengajian “Tasawuf” (‘Ilmu Ketuhanan) yakni “Tuangku Syaikh Maulana Muhammad Ali Hanafiah Qs. Beliau memberikan amalan ini langsung kepada Baginda . Dan Jujur baru setelah 2 tahun selepas pengijazahan dari Tuangku Syaikh, Baru Baginda diberi kesempatan oleh allah untuk mengamalkan nya dengan tata tertib yang telah Beliau Qs ajarkan kepada Baginda.
Amalan ini harus kita lakukan Diatas jam 12 malam, dengan jumlah Bacaan amalan nya yaitu sebanyak 1000 kali ulangan. Bisa dibayangkan berapa lamakah kita harus membacanya hingga mencapai 1000 kali ulangan…? Itulah salah satu tantangan yang terberat yang benar2 harus kita lalui dan harus kita jalani dengan kesungguhan hati dan ketabahan diri kita di dalam mengamalkan Ayat 1000 Dinar ini. Waktu itu Baginda memulainya dari pukul 12’10 menit dini hari. Dan selesainya yaitu pas terdengar di masjid orang-orang mengaji tanda telah masuk nya waktu subuh. Jadi Baginda menyelesaikannya yaitu kira-kira 4 setengah jam lamanya. Bisa di bayangkan sewaktu selesai nya Baginda mengamalkan ayat 1000 Dinar ini, lalu baginda berniat berdiri hendak melakukan sholat shubuh, dan ternyata tiba-tiba saja baginda hampir terhempas ke lantai, mungkin dikarenakan capek yg berlebihan dan kaki yang kesemutan, juga pusing karena mata sudah berjam-jam baginda pejamkan. Setelah kondisi agak pulih baru baginda lanjutkan dengan sholat Shubuh. Setelah sholat shubuh selesai baginda sambut lagi dengan do’a harapan baginda langsung kepada Allah Swt. “Waktu itu baginda hanya meminta kepada Allah agar dirobah sedikit kehidupan baginda dan agar Allah Memberikan keistimewaan kepada Baginda di dalam memperoleh Rezki (Uang) dengan tidak mengeluarkan peluh”. Namun hingga hari ini Alhamdulillah Allah slalu menjawab dan mengijabah do’a Baginda yang beberapa tahun dahulu yang pernah baginda Amalkan. sedangkan baginda selalu saja dimudahkan beberapa rezeki dengan tidak bersusah payah sama sekali.Alhamdulillah hinga sampai sa’at ini kami sekeluarga tidak pernah merasakan kekurangan Rezeki dan hidup dalam berkecukupan. Kisah ini baginda tulis tujuannya adalah agar anda yang benar2 mau untuk merobah kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, Usahanya silahkan amalkan amalan ini, biarlah kita capek-capek selama 4 setengah jam, namun hasilnya tidak akan mengecewakan kita hingga bertahun-tahun dalam kehidupan kita. baiklah agar anda benar2 tidak penasaran, kali ini baginda akan membeberkanya kepada anda semuanya.
1.Silahkan anda bangun tengah malam Jum’at (Usahakan sedapat2 nya
pada malam bulan Purnama 14, di atas jam 12’00.
2.Lalu lakukanlah Mandi Taubat.
3.Setelah itu lakukan Sholat Shunat Taubat 2 Raka’at
4.Disambung dgn Sholat shunat Tahajjaud 2 Raka’at
5.Dan terakhir lakukan Sholat shunat Hajjad 2 Raka’at
6.Sesudah Salam silahkan anda membaca :
~Tawwasulan yakni surattul Al-fatihah 17 X,
~surattul Al-ikhlash 17 X, yang di hadiahkan kepada ;
* Baginda Muhammad Saw
* Syaikh Abdul Qodir Al-jailani Qs
* Tuangku Syaikh Maulana Muhammad Ali Hanafiah
(pemberi ijazah kepada Baginda)
~Dan yang terakhir baru di baca do’a kuncinya yaitu :
Wamayyattaqillaha yajek’allahu makhroja
Wayarzuqhu minhaitsula yahtasiib
Wamayyatawaqal ‘alallahi fahuwa asbuhu
Innallaha balighu amrih
qodekja’alallahu likulli syai-ing qodran
Silahkan anda baca ayat ini sebanyak 1000 kali dengan sekali tamat. Seandainya putus ma’rifat bagi anda yang mengamalkan amalan ini, maka anda akan di datangi oleh seorang Qadam Suci (Qadam Ayat) dari golongan “Ruh”, yang akan membawa sekantong uang dinar pecahan Coin sebanyak 1000 Dinar yang semuanya terbuat dari Emas Murni. Namun bagi anda yang tidak putus ma’rifat nya maka mulai hari berikutnya Allah akan membukakan kepada anda segala rezki yang sangat gampang anda dapati, apakah rezki dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk Kesehatan, dalam bentuk ketenangan bathin dalam hidup,dalam bentuk mendapat anak, dalam bentuk kecerdasan dan masih banyak Rahasia-rahasia yang akan anda dapati setelah mengamalkan amalan ini. selamat mencoba dan wassalam
Nb : Ya Allah Demi Ke-Agungan dan Ke-Muliyaan Dzat-MU
kabulkanlah dan terimalah amalan hamba-Mu yg melakukan
amalan ini yaa Allah amiin

Pemberi Ijazah :Baginda Wizon N
http://bagindaku.wordpress.com/
SAMUDERADOA BLOG (samuderadoa.blogspot.com)

Assalamualaikum... Selamat datang sedulur spiritualis.Salam sejahtera dan berkah serta sukses slalu untuk semuanya...aamiin. Blog ini adalah wadah untuk ajang silaturahmi dan saling berbagi untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman. Bagi saudara ku yg mempunyai pengetahuan dan ingin berbagi atau ingin belajar dalam hal supranatural silahkan untuk komentar dan saling tegur sapa di artikel artikel yang telah di posting diblog ini. Dengan syarat memakai nickname dan komentar yg sopan santun. Bagi pendatang baru atau pun yang lama yg ingin menjadi anggota ataupun qobiltu amalan yg sudah dishare silahkan bergabung di postingan/artikel "daftar anggota "warga samuderadoa (WSD)". Terimakasih atas pertisipasinya melestrikan kebudayaan dan perbendaharaan ilmu nusantara...

Salam sejahtera untuk semuanya...

PENGIRIMAN ARTIKEL

Silahkan mengirimkan artikel keilmuan ataupun wawasan serta pengalaman spiritual yang bermanfaat ke alamat email: samuderadoa2013@gmail.com Artikel yg dikirim hendaknya orisinil tulisan sendiri dan bukan copas dari blog lain. Jika copas cantumkan sumbernya. Bagi yang ingin konsultasi tulis judul di email anda "KONSULTASI". Bagi yg ingin kirim artikel keilmua tulis judul di email anda "ARTIKEL KEILMUAN"

Salam...

HARAP DI PERHATIKAN!!!

Bagi para saudaraku yg ingin mengamalkan keilmuan ataupun amalan hikmah yg sdh dishare diblog ini, kami sarankan untuk berkonsultasi/mohon ijin/qobiltu kepada yg mengijazahkan. Sebelum mengamalkan sesuatu lebih baik sholat hajat dan istikhoroh meminta petunjuk kepada yg maha kuasa. Bagi yg tidak mempuanyai guru silahkan mencari orang yang faham, ustadz atau kiayi didaerah masing-masing yg sekiranya bisa membimbing dan mengarahkan saudaraku semua kepada jalan yg lebih baik. Silahkan yang ingin share artikel dari blog ini Kami persilahkan.


Salam rahayu dan sejahtera untk sedulurku semuanya....

Sekedar masukan bagi para pembaca dan bagi para sedulur semuanya jika masih kesulitan dan selalu gagal dalam mempelajari Amalan di blog ini ataupun amalan-amalan ilmu hikmah/kebatinan lainya kemungkinan aliran chakra anda masih terkunci, tertutup belum terbuka sehingga sulit dalam menangkap sinyal-sinyal ghoib dan sulit dalam konsentrasi dan tidak bisa fokus, saya sarankan aliran chakra/aura anda perlu di buka terlebih dahulu oleh orang yang mempunyai kemampuan membuka chakra/aura anda.

Dengan mengharap ridho Allah SWT, jika para sedulur berkenan ijinkan kami untuk menawarkan kepada sedulur sekalian untuk membuka aliran chakra/aura anda.

jika niat anda sudah yakin ingin membuka Chakra/Aura anda, sedulur bisa hubungi no ini 089652792664 atau bisa email ke: transferilmubatin@gmail.com

Sedulur tidak usah khawatir tentang apakah ini suatu penipuan atau kebohongan belaka,kami berikan garansi mahar kembali dalam 1 minggu jika anda tidak merasakan apa-apa.

Ketika proses nanti anda akan merasakan sendiri energi yg masuk ke tangan anda ketika proses berlangsung,
Reaksi biasanya tangan sprti ksetrum kcil, hangat dan dingin, kepala terasa berat dan lain-lain.

Nb: syarat dan mahar berlaku.

Bgi yg serius silhkn jangan sungkan untuk menghubungi kami
kami percaya kepada anda dan andapun seharusnya mempercayai kami..agar terjalin silahturahmi yang erat antar sesama manusia.

Follow by Email