Bagi yang ingin mengamalkan silakan izin kepada admin melalui kolom komentar sebagai sambung sanad yang sangat penting dalam pengamalan sebuah ilmu/amalan.
WARGA SAMUDERA DOA
Ijazah Ilmu Hikmah - Pengisian Khodam (Konjurasi) - Media Spiritual - Konsultasi - Ilmu Gaib - Indra Ke enam - Astral Wapon - Jasa pengobatan Alternatif dan pembersihan gaib.
Kontak 089690497604
wongalus.banten@gmail.com

Monday, 12 May 2014

MEMBANGKITKAN INTI API HIDUP

ASSALAMUALAIKUM...

Salam salim untuk sedulurku semuanya, semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT.


Inti Api Hidup merupakan energi mikrokosmis dalam diri yang banyak digunakan oleh sebagian orang untuk meningkatkan pencapaian spiritual seseorang. Inti api Hidup berfungsi juga untuk penyembuhan berbagai macam penyakit baik fisik maupun non fisik.

Founder Inti Api Hidup adalah VMG Ferizal Syukur, Penerapan inti api hidup dalam penyembuhan tidak disertai dengan konsentrasi, tata atur nafas dan obat-obatan. Inti api hidup mengalir dengan sendirinya, tanpa harus berpikir atau konsentrasi/khusu cukup niatkan sudah cukup mengarahkan energi sebagai mana fungsinya.

Penerapan Inti Api Hidup bagi praktisi IAH tingkat pertama dilakukan dengan sentuhan telapak tangan, sedangkan bagi praktisi IAH tingkat dua, tingkat Ahli dan tingkat Khusus dilakukan dengan sentuhan telapak tangan dapat juga dilakukan dengan menggunakan pola-pola energi yang dapat di aplikasikan untuk penyembuhan jarak jauh terhadap satu atau beberapa pasien secara bersamaan dalam satu waktu, ingat niat yang utama. Inti Api Hidup (IAH) dapat di terapkan oleh siapa saja yang telah mendapatkan penyelarasan/Atunement Inti Api Hidup.

Penyelarasan Inti Api Hidup dapat dilakukan secara langsung maupun jarak jauh, penyelarasan hanya dapat dilakukan oleh praktisi IAH tingkt Ahli khusus dalam waktu 10-20 menit untuk setiap tingkatan nya, dan dengan seketika praktisi yang menerima penyelarasan akan dapat menerapkan energi Inti Api Hidup  untuk diri sendiri dan orang lain dengan hanya menyentuhkan telapak tangan nya. Penerapan bagi diri sendiri di lakukan dengan menyentuhkan telapak tangan di atas kedua paha, sdangkan bagi orang lain dilakukan dengan menyentuhkan telapak tangan dipundak orang tersebut.

Untuk penyelarasan jarak jauh praktisi tingkat khusus/Master hanya meniatkan/affirmasi untuk memberikan penyelarasan yang dituju. Dengan begitu si penerima baik itu satu atau banyak sudah dipastikan dapat menerima penyelarasan tersebut dan dapat langsung menerapkan nya.TINGKATAN DALAM INTI API HIDUP

 Dalam IAH ada empat tingkat. Level 1, Level 2, Level Personal Master, dan Level Full Master. Melalui Angkur (pembangkitan) jarak jauh maupun jarak dekat/langsung, seseorang dapat secara seketika menguasai IAH level 1. Demikian halnya level 2 dan level selanjut nya. Secara bertahap dapat dicapai dengan seketika. Di level full Master seseorang mampu mengirimkan pola energi tertentu untuk memblok energi orang lain, oleh karena itu akan dilakukan seleksi ketat terlebih dahulu secara metafisik untuk level full master ini, dan di harapkan seseorang ditingkat full master akan lebih bijaksana mengunakan kemampuan nya tersebut.


1. LEVEL SATU INTI API HIDUP

Seorang praktisi level 1 dapat menerapkan IAH untuk berbagai macam tujuan dengan menyentuhkan telapak tangan nya pada objek yang di tuju. Penyaluran IAH dilakukan dengan hanya niat atau berpikir "Saya menyalurkan Energi Inti Api Hidup" pada saat sebelum menyentuhkan telapak tangan kepada objek yang dituju, pada saat proses penyaluran biarkan mengalir saja tidak usah berpikir tentang enrgi tersebut, tidak usah konsentrasi dengan energi yang kita salurkan, berpikirlah tentang hal lain atau hanya santai dan rilex. Penyaluran energi IAH untuk penyembuhan  oleh praktisi di butuhkan 20-30 menit, penyaluran secara berkala paling lambat 3 hari setelah penyaluran terakhir agar penyembuhan berjalan dengan baik.


2. LEVEL 2 INTI API HIDUP

Pada level 2 energi praktisi meningkat 108 kali lebih besar dengan adanya pembukaan tan tien tengah. Seorang praktisi level 2 dapat menerapkan IAH dengan menyentuhkan telapak tangan nya pada objek yang dituju dengan menggunakan simbol-simbol dalam Inti Api Hidup esoterik dan dapat menerapkan suatu penyembuhan lewat jarak jauh.


3. LEVEL PERSONAL MASTER

Pada level tiga, energi IAH meningkat 1000 kali lebih kuat dari level pertama. Energi lebih halus dan kuat dengan adanya pembukaan tantien atas, Perbedaan level 2 dengan level Master adalah terletak pada kuantitas dan kualitas energi yang mengalir. Pada tingkat Master energi IAH yang mengalir jauh lebih besar dan halus di bandingkan level 2.
Dengan demikian bisa di katakan proses penyembuhan akan berjalan dalam waktu lebih singkat.


4.  LEVEL FULL MASTER/MASTER TEACHER

Pada level ini seluruh sumber energi teah terbuka secara sempurna, seluruh chakra telah terbuka atau seluruh tantien telah terbuka. Tantien bawah, Tantien Tengah dan Tantien Atas. Di level ini enrgi meningkat 10.000 kali  dan terbukalah semua jalur nadi, di level seseorang dapat menerapkan IAH dengan menggunakan simbol - simbol yang dapat di program sesuai affirmasi atau niat kita.

Pada level Master seseorang dapat memberikan Angkur atau penyelarasan Inti Api Hidup kepada orang lain, Keistimewaan level full Master adalah Inti Api Hidup akan mengalir secar otomatis pada seseorang yang membutuhkan penyembuhan, meskipun ia tidak bertemu langsung dengan Full MAster.

Dalam tingkatan ini Seseorang dapat menggunakan energi IAH untuk membenuh atau mencelakai orang lain dengan cara memblokir aliran Enrgi di tubuh target. Oleh karena itu untuk memperoleh level ini perlu seleksi  yang ketat secara fisik maupun metafisik karena diharapkan seseorang yang telah menjadi full master akan menjadi lebih bijak dalam perkataan dan perbuatan.


POLA ENERGI UTAMA INTI API HIDUP

Secara garis besar ada 5 pola energi utama
  • POLA 1 : Mengirim energi Inti Api Hidup jarak jauh jika dipakai tunggal, jika di gabung selain membawa energi murni IAH juga sebagai wadah pembawa pola-pola lainya.
  • POLA 2 : Memberikan penguatan Energi atau booster
  • POLA 3 : Membersihkan energi negatif dan penyakit yang sudah menahun.
  • POLA 4 : Memberikan benteng/Pagaran/Tameng atau shield agar tidak terserang penyakit atau energi negatif dan penyakit yang keluar tidak dapat masuk lagi.
  • POLA 5 : Membersihkan mahluk- mahluk eterik negatif yang kadang ada pada penyakit menahun dan tidak kunjung sembuh, juga dapat membersihkan chakra, aura dan energi emosi seperti marah, benci, iri, dengki, ria, sedih, trauma, ketakutan, kegelisahan, dll
Dan masih ada 9 pola energi pendukung lainya yang saya tidak bahas di sini.

Kami menawarkan kepada sedulur sekalian, bagi yang mau dan ingin mendapatkan pembangkitan Inti Api hidup sampi level 3 silahkan hub kami di 089652792664 atau email transferilmubatin@gmail.com
Dengan mahar sampai lev 3 sebesar Rp.500.000, level 4 kami berikan gratis namun akan melalui proses uji kelayakan dan seleksi dari kami.

Terima kasih dan Wassalam.....

Friday, 2 May 2014

AYAT TUJUH : DISEGANI DAN MENUNDUKAN KHODAM DAN MAHLUK HALUSAssalamualaikum...
Salam kepada seluruh pembaca yang budiman.
Ayat tujuh jika di amalkan dengan rutin dan istiqomah maka dapat di fungsikan atau multifungsi untuk berbagai macam hajat dan keperluan, dengan ijin Allah.

Syaratnya kita harus menyakini kebenaran makna ayat-ayat tsb, dan yakin akan kekuatan Allah di Dalam ayat ini.

Ayat 7 terdiri dari :

1. Qs At Taubah ayat 51
2. Qs Yunus ayat 107
3. Qs Hud ayat 6
4. Qs Hud ayat 56
5. Qs Al 'Ankabut ayat 60
6. Qs. Fatir ayat 2
7. Qs Az Zumur ayat 38

Berikut bacaan beserta arti ayat -ayat nya :

1. Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi fal yatawakkalil mu'minun.

Artinya :
Katakanlah : Sekali kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yg beriman harus bertawakkal.


2. Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya'u min ibadih, wa huwal gafurur rahim.

Artinya :
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, mka atiada yg dpt menghilangkan nya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kami, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada Siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya. Dialah Yg Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


3. Wa ma min dabbatin fil ardhi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda 'aha, kullun fi kitabim mubin

Artinya :
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yg memberi rizkinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dlm kitab yg nyata


4. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi 'ala siratim mustaqim.

Artinya :
Sesungguhnya aku bertawakkal kepd Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yg memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yg lurus.


5. Wa ka'ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim

Artinya :
Dan berapa banyak binatang yg tdk dpt membawa/ mengurusi rizkinya sendiri. Allahlah yg memberi rizki kepdnya dan kepdmu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.


6. Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba'dih, wa huwal 'azizul hakim

Artinya :
Apa saja yg Allah anugrahkan kepd manusia berupa rahmat, maka tiada seorgpun yg dpt menahannya dan apa saja yg ditahan oleh Allah, maka tidak seorgpun yg sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yg Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.


7. Wa la'in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun.

Artinya :
Dan sungguh jika kamu bertanya kepd mereka : "Niscaya yg menciptakan langit dan bumi?? Niscaya mereka menjawab "Allah". Katakanlah : "Maka terangkanlah kepdku ttg apa yg kamu seru sekalian Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepdku, apakah berhala2mu itu dpt menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepdku, apakah mereka dpt menahan rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku". KepdaNya lah bertawakkal orang-orang yg berserah diri.

Dari Pengalaman saya, ayat tujuh dapat di fungsikan untuk membuat khodam/perewangan berwujud nyata (qosam). Intinya bs menyelaraskan gelombang yg di terima anda dapat di mengerti oleh Anda, sebalik nya gelombang yang dikirimkan oleh Anda dapat di mengerti oleh khodam. Apabila anda merasa mempunyai khodam atau perewangan namun tidak tahu apa itu, dan bagai mana komunikasi dengan nya. Dan anda tidak tahu bagai mana menundukan khodam tsb agar dengan ijin Allah membantu kita dengan sukarela tanpa syarat. Maka bacalah ayat tujuh(harus hapal) secara rutin 33x setiap bada sholat Fardu dan 100x bada sholat malam. Lakukan selama 7 hari. Insya Allah khodam/perewangan yg di tuju akan mewujud atau nyata terlihat (bs dalam mimpi, batin atau nyata). Bisa jg si khodam akan berbicara (berbisik) ketelinga kita langsung (komunikasi dua arah)

Fungsi lainya di samping sebagai perisai/pagaran dipakai juga tuk melunturkan ilmu gaib org lain. Syarat nya Harus hapal ayat tujuh dan artinya dan yakin akan kekuatan nya.

Caranya : Saat berhdpan dgn yg punya ilmu gaib. Baca ayat tujuh lalu berdoa : "Ya Allah dengan kebenaran dan kesucian Ayat- ayatMu yang sempurna yg telah hamba baca, lunturkan kekuatan dan ilmu si...." Dan khasiat lainnya: Antara khasiatnya jika diamalkan secara istiqomah

Fungsi lainya :

1. jika di baca dengan ihlas dan rutin maka akan mendapat pahala berlipat ganda.

2. Wajah lbh berseri dan meningkat kan aura positif/membuka aura(otomatis)

3. Dijauhkan dari hasad dengki dan fitnah.

4. Dijauhkan dari gangguan iblis dan jin kafir (Otomatis)

5. Di takuti dan disegani mahluk halus(otomatis)

6. Ditunaikan segala hajat

7. Mendapatkan isarah, ilham, peringatan akan sesuatu.

8. Terpelihara dari tipu daya musuh

Menurut Ka'abul akhbar: Barangsiapa membaca akan dia, tiada kuasa seseorang memberi mudharat dan jikalau tertutup langit atas bumi, lepas ia dengan izin Allah.

Ali r.a. berkata : Barangsiapa mengamalkan/ membaca ayat 7 pagi dan petang, maka ia akan merasa aman sentosa dari segala kebinasaan dan terpeliharalah daripada tipu daya musuh dan bala/musibah dengan izin Allah. Apabila ayat 7 ini diamalkan sekali siang dan sekali malam (sesudah solat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan memudahkan rezekinya, dipanjangkan umur nya

Dan masih banyak fungsi lainya yang tidak saya sebutkan di sini... Ingat kerendahan hati dan dan keihlasan membuat ilmu akan bermanfaat dan lbh mustajabah.

Bagi sudulur yang ingin mengamalkan... silahkan diamalkan dengan mengharap ridho Allah...

Wassalam
SAMUDERADOA BLOG (samuderadoa.blogspot.com)

Assalamualaikum... Selamat datang sedulur spiritualis.Salam sejahtera dan berkah serta sukses slalu untuk semuanya...aamiin. Blog ini adalah wadah untuk ajang silaturahmi dan saling berbagi untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman. Bagi saudara ku yg mempunyai pengetahuan dan ingin berbagi atau ingin belajar dalam hal supranatural silahkan untuk komentar dan saling tegur sapa di artikel artikel yang telah di posting diblog ini. Dengan syarat memakai nickname dan komentar yg sopan santun. Bagi pendatang baru atau pun yang lama yg ingin menjadi anggota ataupun qobiltu amalan yg sudah dishare silahkan bergabung di postingan/artikel "daftar anggota "warga samuderadoa (WSD)". Terimakasih atas pertisipasinya melestrikan kebudayaan dan perbendaharaan ilmu nusantara...

Salam sejahtera untuk semuanya...

PENGIRIMAN ARTIKEL

Silahkan mengirimkan artikel keilmuan ataupun wawasan serta pengalaman spiritual yang bermanfaat ke alamat email: samuderadoa2013@gmail.com Artikel yg dikirim hendaknya orisinil tulisan sendiri dan bukan copas dari blog lain. Jika copas cantumkan sumbernya. Bagi yang ingin konsultasi tulis judul di email anda "KONSULTASI". Bagi yg ingin kirim artikel keilmua tulis judul di email anda "ARTIKEL KEILMUAN"

Salam...

HARAP DI PERHATIKAN!!!

Bagi para saudaraku yg ingin mengamalkan keilmuan ataupun amalan hikmah yg sdh dishare diblog ini, kami sarankan untuk berkonsultasi/mohon ijin/qobiltu kepada yg mengijazahkan. Sebelum mengamalkan sesuatu lebih baik sholat hajat dan istikhoroh meminta petunjuk kepada yg maha kuasa. Bagi yg tidak mempuanyai guru silahkan mencari orang yang faham, ustadz atau kiayi didaerah masing-masing yg sekiranya bisa membimbing dan mengarahkan saudaraku semua kepada jalan yg lebih baik. Silahkan yang ingin share artikel dari blog ini Kami persilahkan.


Salam rahayu dan sejahtera untk sedulurku semuanya....

Sekedar masukan bagi para pembaca dan bagi para sedulur semuanya jika masih kesulitan dan selalu gagal dalam mempelajari Amalan di blog ini ataupun amalan-amalan ilmu hikmah/kebatinan lainya kemungkinan aliran chakra anda masih terkunci, tertutup belum terbuka sehingga sulit dalam menangkap sinyal-sinyal ghoib dan sulit dalam konsentrasi dan tidak bisa fokus, saya sarankan aliran chakra/aura anda perlu di buka terlebih dahulu oleh orang yang mempunyai kemampuan membuka chakra/aura anda.

Dengan mengharap ridho Allah SWT, jika para sedulur berkenan ijinkan kami untuk menawarkan kepada sedulur sekalian untuk membuka aliran chakra/aura anda.

jika niat anda sudah yakin ingin membuka Chakra/Aura anda, sedulur bisa hubungi no ini 089652792664 atau bisa email ke: transferilmubatin@gmail.com

Sedulur tidak usah khawatir tentang apakah ini suatu penipuan atau kebohongan belaka,kami berikan garansi mahar kembali dalam 1 minggu jika anda tidak merasakan apa-apa.

Ketika proses nanti anda akan merasakan sendiri energi yg masuk ke tangan anda ketika proses berlangsung,
Reaksi biasanya tangan sprti ksetrum kcil, hangat dan dingin, kepala terasa berat dan lain-lain.

Nb: syarat dan mahar berlaku.

Bgi yg serius silhkn jangan sungkan untuk menghubungi kami
kami percaya kepada anda dan andapun seharusnya mempercayai kami..agar terjalin silahturahmi yang erat antar sesama manusia.

Follow by Email